CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Veľká časť amerických bánk čelila v minulom roku útokom DDoS

Bezpečnosť
0
V správe, ktorú vydala spoločnosť Corero Network Security, potvrdilo informáciu o útoku DDoS v roku 2012 až 64 % zo 650 IT expertov pracujúcich v rôznych finančných inštitúciách. Čo sa týka schopnosti bánk reagovať a odolať tomuto typu útokov, respondenti odpovedali takto: 17 % - veľmi efektívne, 20 % - efektívne, sčasti efektívne - 30 %, neefektívne - 23 % a 10 % opýtaných kvalitu obrany proti útokom DDoS nevedelo posúdiť. Za najväčšiu prekážku pri obrane pred útokmi DDoS považuje 26 % opýtaných expertov nedostatok kvalitného personálu, 24 % nedostatok technologického vybavenia a 15 % málo financií. Správa takisto uvádza informáciu, že až 35 % expertov uviedlo, že banka používa ako hlavný nástroj na detegovanie útokov DDoS klasický firewall. Spoločnosť Corero však na tento účel odporúča používať profesionálne technológie, určené špeciálne na obranu proti útokom DDoS. Tradičné firewally nestačia, keďže ich primárne určenie je odlišné. Oveľa efektívnejšie sú napríklad na obranu prot ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať