CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Viete, čo robia zamestnanci na webe?

0
S rozvojom technológií vzniká čoraz širšie spektrum nástrojov umožňujúcich sledovať fyzickú prítomnosť pracovníka aj to, čím sa práve zaoberá. Medzi najnovšie patrí napríklad webový monitoring. Zatiaľ čo predtým jednoduché systémy typu „pichačiek" poskytovali informácie iba o dochádzke zamestnancov, dnes možno technicky nastaviť aj sledovanie obsahu ich práce. Pri tejto činnosti je však dôležité dať si pozor na to, aby to neporušovalo právo na súkromie či niektoré ďalšie práva, ako napr. listové tajomstvo a pod.Namiesto historických „pichačiek" dnes existujú sofistikované dochádzkové systémy, postavené na počítačovo riadených dverných termináloch, ktoré dokážu sledovať nielen dochádzku pracovníkov.Využívajú sa predovšetkým vo veľkých firmách alebo organizáciách s viacerými prevádzkami na rôznych miestach, keď sa dá zistiť aj to, kde sa zamestnanec práve nachádza. Rozšírené sú aj systémy na riadenie prítomnosti na pracovisku (presence management), založené na prihlasovaní/odhlasovan ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať