SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Vodík: Biliónová stávka na budúcnosť

0
Vodík sa môže stať najdôležitejším energetickým experimentom sveta. Ak budú návrhy na vybudovanie nového priemyslu na výrobu takzvaného zeleného vodíka úspešné, môžeme mať posledný diel skladačky, aby sme zabránili ničivým zmenám podnebia. Európska únia počíta do roku 2050 s výdavkami na zelený vodík až vo výške 470 miliárd eur. Presunutie celého sveta rovnakým smerom by stálo minimálne dvakrát toľko. Životaschopný priemysel so zeleným vodíkom by mohol poháňať výrobu ocele, cementu a hnojív, poskytnúť pohonné hmoty pre nákladné automobily, vlaky, lode a lietadlá a vyvážiť veterné a solárne energetické siete. Tento proces by mohol eliminovať zhruba štvrtinu svetových emisií oxidu uhličitého. Vznikol by tak nový silný dopyt po elektrine s nulovým obsahom uhlíka, ktorá poháňa články elektrolyzéra a rozdeľuje vodu na kyslík a zelený vodík. V súčasnosti je však elektrolytický vodík sotva viac ako okrajové odvetvie a priemyselne vyrábaný vodík vo svete na 99 % nie je zelený, ale „sivý“. Vy ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať