SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Vodíkové palivo sa dostalo o krok ďalej

0
Výroba plynného vodíku vo vode sa stala o niečo jednoduchšou. Tento objav môže eventuálne viesť k lacnému a praktickému spôsobu zachytávania slnečnej energie na tvorbu čisto horiaceho vodíku, ktorý môže byť palivom pre autá alebo na výrobu elektrickej energie. Vedci by chceli napodobniť fotosyntézu rastlín, pri ktorej rastliny zberajú slnečnú energiu a rozkladajú vodu, aby získali vodík. Znie to jednoducho, no aj u rastlín je tento proces zložitým spojením viacerých reakcií, pri ktorých pôsobia rôzne faktory na rôznych miestach. Preto vedci často skúmajú naraz len polovicu tohto procesu. Nová štúdia sa zameriava na časť zodpovednú za zhromažďovanie svetelnej energie. Vedci z Rochesterskej univerzity vytvorili malinké častice kadmia a selénu, ktoré uvoľňujú elektróny, keď na ne svieti svetlo. Tím takisto potreboval katalyzátor, ktorý by tieto elektróny doviedol k iónom vodíku. Toto by malo za následok vytvorenie užitočného plynu H2. Do svojho hrnca vedci napustili vodu, nanočastice (spo ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať