SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Využívanie umelej inteligencie v oblasti ERP

0

Umelá inteligencia bol ešte donedávna len pojem, ktorým sa dokázali nadchnúť najmä milovníci sci-fi. Po niekoľkých rokoch, keď všetci o nej len hovorili a bola hlavne „key note“ témou rečníkov na technologických konferenciách, sa nám pomaly dostáva do bežného života firiem, oblasť systémov ERP nevynímajúc.

Sám som bol ako mnoho iných spočiatku v očakávaní, aký to bude mať vplyv na podnikové informačné systémy, ako to ovplyvní ekonómov, účtovníkov, personalistov, audítorov a mnoho ďalších profesií, bez ktorých si dnes nevieme predstaviť chod firmy. Zatiaľ stále nepoznáme definitívnu odpoveď na túto otázku, každopádne úroveň automatizácie procesov sa zvyšuje každým dňom a rastie najmä hodnota firiem, ktoré sa rozhodli byť pri tom a prijali výzvu podieľať sa na obraze našej budúcnosti a budúcnosti našich detí.

Ruka v ruke s AI (Artificial Intelligence) sa stretávame aj s termínom Machine Learning alebo strojové učenie.

Každá procesne riadená firma zbiera údaje o svojich klientoch, financiách, predaji, produktoch, ako aj z výroby či servisu zariadení. Zhromažďujú sa a zaznamenávajú sa všetky podrobnosti týkajúce sa podnikania. Aby bolo možné tieto údaje analyzovať a vyhodnotiť, sú potrebné dostatočne sofistikované riešenia.

Enterprise Resource Planning (ERP) využíva softvér na správu kľúčových firemných procesov vo vzťahu k riadeniu financií, ľudských zdrojov, obchodu a marketingu, výroby, plánovania, prognóz a mnohých ďalších.

ERP prešlo od svojho prvého použitia v 90. rokoch dlhou cestou. Jedna z najvýznamnejších zmien bolo zavedenie ERP s funkciami pracujúcimi v reálnom čase.

Dnes sme svedkami veľkých zmien najmä v digitálnych technológiách. Umelá inteligencia a strojové učenie prinášajú výsledky, ktoré boli ešte pred nejakým časom ťažko predstaviteľné. Firmy robia analýzy v reálnom čase, čoraz viac sa presadzujú autonómne riešenia bez nevyhnutnej obsluhy človekom.

Veľkú úlohu v období digitálnej transformácie zohráva aj využitie IoT (internetu vecí). Meranie a zber dát z rôznych typov senzorov či kamier nachádza využitie napríklad v poľnohospodárstve, doprave, logistike, skladovaní, odpadovom hospodárstve a mnohých ďalších. Systémy ERP už dnes obsahujú rozhrania alebo moduly, ktoré sú pripravené vyhodnocovať a vizualizovať výsledky meraní, čo má vplyv na kvalitu produktov alebo služieb, znižovanie nákladov a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a prestíže firiem, ktoré tieto technológie vy­užívajú.

Skúsme sa pozrieť na situácie, kde všade sa môžeme s AI stretnúť, pričom si to vždy nemusíme uvedomiť.

Čo napríklad využitie pri automatizácii predaja? Písali ste si niekedy s chatbotom? Používajú ich všetky veľké e-shopy, banky, poisťovne či mobilní operátori. Predaj vrátane zákazníckej podpory je takto dostupný prakticky nepretržite.

Optimalizácia skladového hospodárstva v závislosti od aktuálneho dopytu bola jedna z prvých výziev, s ktorou sa popasoval najmä automobilový priemysel.

Dnes systém automaticky vypočíta, aké materiály treba objednať a doplniť tak množstvá na základe existujúcich alebo predpokladaných objednávok.

Ďalšia zaujímavá téma je analýza trendov v podnikaní. Pomocou analýzy historických a aktuálnych dát AI generuje informácie, či sa dosiahnu plánované výsledky, resp. existuje tu možnosť korigovať plány a prijať opatrenia.

Pokročilá analýza v ERP zahŕňa modely dát a strojového učenia. Veľké objemy dát sa teraz používajú na analýzu vzorov nákupov zákazníkov, umožňujú predpovedať zmeny v dopyte, optimalizovať ceny, reagovať na zmeny, stanoviť najlepšie kroky a skvalitniť marketingové stratégie.

Pokročilá analytika sa používa nielen na skúmanie minulosti a budúcnosti, ale aj súčasnosti. Cieľom je poskytovať podnikom vždy aktuálne informácie na prijímanie optimálnych rozhodnutí.

Pomocou pokročilej analýzy zistíte, aký dlhý čas zákazníci trávia pozeraním na konkrétny produkt vo vašom internetovom obchode, môžete posielať prispôsobené e-maily na základe označení „páči sa mi“ zákazníkom z vášho ERP alebo integrovaného systému riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM).

AI a strojové učenie zmenili spôsob, ako organizácie riadia vzťahy so svojimi zamestnancami. Modely strojového učenia môžu predvídať odliv zamestnancov a predchádzať mu. Rovnaká technológia sa používa aj na identifikáciu správania, ktoré motivuje zamestnancov. Keď ERP prestane fungovať, výroba spoločnosti sa môže spomaliť alebo dokonca úplne zastaviť. V štandardnom prostredí by sme si museli počkať, kým problém nájde a vyrieši IT špecialista. Na rýchle identifikovanie problému možno použiť strojové učenie. Okrem toho sa dajú predvídať potenciálne problémy, preto je nevyhnutné zabezpečiť nepretržitú prevádzku práve systému ERP.

ERP obsahuje podrobnosti o každom procese v organizácii. AI sa bude schopná pozrieť na všetky procesy a identifikovať tie, ktoré nie sú efektívne. Môže to byť v ktorejkoľvek alebo vo všetkých častiach procesu od výroby po fakturáciu alebo prepravu.

Dozviete sa napríklad, ktorý proces zvyšuje spotrebu energie, v ktorej fáze sa vyrába najvyšší počet chybných výrobkov, v ktorej etape dochádza k najväčšiemu plytvaniu materiálmi a ktorý krok je z hľadiska zákazníkov najhodnotnejší.

ERP v cloude sa stáva štandardom, netreba sa starať o IT infraštruktúru, nie je potrebné mať vlastné IT oddelenie. Tieto riešenia poskytujú vysokú mieru dostupnosti a bezpečnosti pri optimálnych nákladoch. Pre malé a stredné podniky je to skvelý spôsob, ako ušetriť a venovať sa len svojmu biznisu.

Riešenia ERP prenikli aj do oblasti open ­source, existujú ich desiatky, menej alebo viac rozšírených, s rozdielnou funkcionalitou.

Photo by Maximalfocus on Unsplash

 

Branislav Bonev, IMPLEMENTO, s. r. o., obchodný riaditeľ

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať