Trendy v oblasti ERP na Slovensku

0

Trh s informačnými systémami na Slovensku v súčasnosti zaznamenáva prechod na novú generáciu využívajúcu webové a mobilné technológie. Väčšina silných hráčov na Slovensku ešte stále ponúka systémy na dnes už pomerne zastaranej technológii, ktorá si vyžaduje hardvérovú infra­štruktúru a nutnosť inštalovať a servisovať tieto systémy u zákazníka.

 Celosvetový trend webových a mobilných aplikácií však vidieť v posledných rokoch aj v oblasti informačných systémov pre firmy na Slovensku. Najlepšie to môžeme pozorovať na množstve webových fakturačných nástrojov. Komplexnejších systémov, ktoré by zastrešili aj iné oblasti firemných procesov, ako je účtovníctvo, sklady alebo spracovanie obchodných prípadov, ako sme pri systémoch ERP zvyknutí, je však už vo forme webovej aplikácie menej. Súvisí to predovšetkým s tým, že vývoj takýchto systémov trvá roky, a preto si musia zákazníci na takéto riešenia chvíľku ­počkať, prípadne si vyberať z menšieho počtu ­aktuál­ne dostupných riešení.

 V súčasnosti vidíme najväčšiu slabinu riešení dostupných online, ale aj desktopových riešení ERP v tom, že ide väčšinou o zahraničné produkty, ktoré nedostatočne reflektujú pomerne zložitú a často sa meniacu slovenskú legislatívu.    Nemenia sa však iba technológie. Mení sa aj spôsob kúpy informačných systémov. Kým v minulosti bolo bežné, že s obstaraním programu do firmy bola spojená jednorazovo väčšia investícia, v súčasnosti je čoraz bežnejšie kupovať si systém ako službu za mesačný poplatok. Toto je pre firmy často oveľa výhodnejšie, lebo nepotrebujú veľa investovať a zároveň s prenájmom systému väčšinou získavajú ďalšie benefity, ako je telefonická podpora alebo legislatívne aktualizácie zahrnuté priamo v cene mesačného poplatku.

Prečo investovať v čase rastúcej ­inflácie a ekonomickej neistoty do ERP?

 Súčasný trend rastúcich cien materiálov, miezd a nedostatku pracovnej sily ešte viac podčiarkuje potrebu zavedenia kvalitného informačného systému do firmy. Úspešným implementovaním systému ERP totiž dokáže zákazník ušetriť množstvo času svojich zamestnancov, čím klesá tlak na prijímanie nových ľudí v prípade narastajúceho počtu objednávok.

 Predstavme si len jednoduchý príklad e-shopu, kde zavedením informačného systému môže firma skrátiť vybavenie jednej objednávky z priemerného času pol človekohodiny na menej ako polovicu. Firma tak dokáže ušetriť pri tisíc objednávkach mesačne až dvoch zamestnancov. Cez podobnú optiku sa dá pozrieť na rôzne oblasti podnikania a zavedením informačného systému takto šetriť množstvo zdrojov.

Dobrý výber informačného systému však má aj iné benefity než iba šetrenie času. Firma môže napríklad ušetriť na skladových priestoroch, maximalizovať obrátkovosť tovaru v sklade alebo jednoducho online kontrolovať ziskovosť aktuálne realizovaných projektov. Majitelia firiem tak získavajú väčšiu kontrolu nad svojimi zamestnancami a viac času, ktorý môžu sústrediť na biznis alebo rodinu.

 Aj preto pokladáme investíciu do systému ERP, obzvlášť v čase rastúcej ekonomickej neistoty, za veľmi rozumnú voľbu. Môže totiž rozhodnúť o tom, kto toto ťažké obdobie prekoná a vyjde z neho ako líder a kto nie.

Úvodné foto: freepik - www.freepik.com

 

 

Ing. Miroslav Dreveňák, projektový manažér systémov ERP KROS, a. s.

Všetky autorove články

Pridať komentár