Výzvy v e-Health. Ako sa s nimi efektívne popasovať

Technológie
0

Špeciálny projekt 

Informačné technológie nájdete už takmer v každej oblasti. Či už je to hotelierstvo, gastro sektor, cestovný ruch a podobne. Určite nemôžeme zabudnúť na oblasť zdravotníctva, ktorá má veľký potenciál na využívanie stále nových technológií. Spoločnosť GlobalLogic poskytuje svoje služby mnohým dodávateľom medicínskych služieb, napríklad aj výrobcom a spracovateľom krvnej plazmy či nemocniciam, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť pri darovaní krvi a transplantáciách.

Výzvy, ktoré sa neodmietajú

Svetový dodávateľ krvnej plazmy s transfúznymi službami mal za cieľ zlepšiť starostlivosť o pacientov, znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť a zrýchliť registráciu pacientov. Obdobie príchodu Covid-19 prinieslo navyše ďalšiu výzvu – zníženie stretu pacientov pri odbere krvi a krvnej plazmy na úplné minimum. Nešlo len o zabránenie šírenia tohto ochorenia, ale zaznamenali aj nízku ochotu ľudí navštevovať zariadenia z dôvodu strachu z nákazy.

To predstavovalo veľký problém. Preto bolo požiadavkou klienta pripraviť riešenie, ktoré by zabezpečilo nasledovné: online registráciu pacientov z pohodlia domova, pred-selekciu vhodných darcov, evidenciu a objednávku pacientov do vybraného darcovského centra. Spoločnosť GlobalLogic získala dôveru, že pripraví webové aplikácie na pokrytie týchto služieb a zabezpečí pravidelnú údržbu aplikácií a pomôže s vývojom dodatočných požiadaviek darcovských centier a pacientov.

Dátová bezpečnosť na prvom mieste

Ďalšou požiadavkou bolo spracovanie a zhromažďovanie dát pacientov, vývoj a údržba systému na správu dát. Tím našich IT špecialistov pod technickým dohľadom klienta zároveň zabezpečuje aj testovanie nasadzovaného riešenia do praxe, vrátane poradenstva v oblasti architektúry, a funkcionálne testovanie s následným odstraňovaním zistených nedostatkov a chýb. V neposlednom rade, za účelom zvýšenia bezpečnosti, je aplikované tzv. automatizované testovanie pre kontrolu bezchybnosti riešenia.

Využívanie agilných metód pri vývoji IT riešení

V oblasti pracovných postupov a prístupov k vývoju riešenia bol a stále je hlavný záujem využiť agilnú metodiku na proces životného cyklu vývoja. Ide o proces, ktorý pomáha priniesť lepšie odhady pracnosti, lepšie plánovanie a sledovanie výsledkov projektu na pravidelnej a častej báze. Svetovo najpoužívanejšími agilnými zručnosťami sú Scrum, SAFe (tzv. škálovaný scrum) a Kanban.

Uplatnenie jednotlivého prístupu závisí od typu projektu, jeho fázy a veľkosti. Pre menšie projekty je vhodný Scrum, pre väčšie zase SAFe. Pre vývoj prvotného produktu sa zvykne používať Scrum, pričom pri ďalších verziách produktu alebo aktualizáciách prehliadačov, použitých technológií či systémov, sa uprednostňuje Kanban.

Hlavné prínosy digitalizácie

Digitalizácia v medicínskych projektoch prináša veľa pozitív, o ktorých dôležitosti sa dá polemizovať, pričom je veľmi náročné určiť jednoznačné poradie. Ja sám by som dal na prvé tri miesta hádam aj desať užitočných benefitov.

Avšak za jednoznačne najväčší benefit stále považujem to, že takéto projekty zachraňujú životy. V našom prípade je to možné dosiahnuť tým, že v prípade nedostatku krvi alebo darcov krvi, je možné osloviť skupinu darcov v blízkom okolí darcovského centra, aby prišla urgentne darovať krv. Toto je veľmi prospešné v prípadoch havárií či iných hromadných nehôd, kde je potrebné zvýšené množstvo krvi.

Druhý najväčší prínos vidím v ochrane zdravia pacientov, ktorí prichádzajú do centier darovať krv. Znižuje sa množstvo pacientov v čakárňach, a tým aj pravdepodobnosť nakaziť sa chorobami, ako je Covid-19. Funkcia registrácie je jednoduchá a považovaná za samozrejmosť. Avšak realizácia v praxi si vyžaduje naučiť pacientov a personál nemocníc a centier osvojiť si takýto prístup. Zároveň uplatnenie tohto riešenia je takmer univerzálne pre každú krajinu a pre všetky sektory, kde sa snažíme znížiť počet ľudí v čakárňach.

V neposlednom rade prináša digitalizácia aj technické a ekonomické pozitíva. Poskytuje napríklad konfigurovanie pravidiel registrácie, dotazníkov, či automatickú kontrolu kvality poskytovaných údajov. Digitalizácia pomáha znižovať používanie papiera v procese, šetrí čas pacientov aj zdravotníckeho personálu. Zároveň znižuje chybovosť pri priraďovaní výsledkov testov k pacientom a uchovávaní údajov v databázach, ale aj výmaz údajov, ak je to potrebné. Napokon, údaje a aplikácie vieme použiť v marketingových kampaniach, pomocou ktorých je možné riadiť kapacitu a množstvo odberu krvi, prípadne aj zvýšenie odberu v núdzových prípadoch jej nedostatku.

Zdroj fotografií: Shutterstock.com

Zobrazit Galériu

Autor článku: Igor Šandrej, Projektový manažér, GlobalLogic Slovakia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať