TCL 2022 TCL 2022 TCL 2022

Windows 8 – pod kapotou

0
Windows8_inside_3010.jpg Okrem množstva nových vonkajších vlastností, o ktorých sme písali včera, ponúka Windows 8 oveľa viac noviniek skrytých pod kapotou.

AppContainers

Jedna z hlavných noviniek je tzv. sandboxing. Táto vlastnosť sa týka všetkých aplikácií, ktoré sa dajú kúpiť cez Windows Obchod a v praxi to znamená, že aplikácie môžu čítať a zapisovať dáta iba v rámci svojho privátneho úložiska. Jednoducho povedané, môžu sa „hrať iba na vlastnom piesočku". Aplikácie síce môžu získať prístup aj k ďalším dátam, ale túto požiadavku musia jasne formulovať operačnému systému - ak napríklad chcú pristupovať ku knižnici s obrázkami alebo do siete. Až po schválení požiadavky operačným systémom môže aplikácia využívať túto dodatočnú funkcionalitu, čo má zabezpečiť väčšiu bezpečnosť používania aplikácií a minimalizovať zneužitie potenciálnych bezpečnostných dier v nich.

Toto zabezpečenie sa dosiahuje pomocou vlastnosti AppContainers, ktorá využíva úrovne integrity z Windows Vista - každý proces má nejakú úroveň integrity, na základe ktorej má priradené práva na prístup ku konkrétnemu súboru alebo registru. AppContainer je nová úroveň integrity s najnižšími právami. Na to, aby mohli aplikácie využívať niektoré funkcie, je počas ich inštalácie generovaný identifikátor zabezpečenia podľa požiadaviek konkrétnej aplikácie. Tento identifikátor je unikátny a kontrovaný, pokiaľ aplikácia pristupuje k dátam mimo svojho privátneho úložiska.

Hoci je princíp zabezpečenia pomocou vlastnosti AppContainers aplikovaný v prípade aplikácií, určité prvky sa využili napr. aj v prípade desktopovej verzie internetového prehliadača Internet Explorer 10.

Úspora energie a režim spánku

Úlohou aplikácií Windows 8 je aj šetrenie energie. V prípade desktopového počítača túto vlastnosť až tak neoceníte, majiteľom tabletov alebo notebookov však môže zabezpečiť dlhšiu prevádzku zariadenia. Úspora energie je daná tým, že aplikácie nemôžu bežať na pozadí - pokiaľ to vyslovene nepotrebujú. Operačný systém všetky neaktívne aplikácie na pozadí vypne, no aby bolo zabezpečené plynulé pokračovanie v práci, aplikácie si môžu ukladať potrebné informácie, ktoré sa následne rýchlo načítajú a používateľ vypnutie nepocíti.

Windows 8 zaujme aj vlastnosťou Connected Standby. Vďaka nej možno uspať celé zariadenie, pričom aplikácie a procesy, ktoré potrebujú bežať na pozadí, majú túto funkcionalitu k dispozícii. Operačný systém má v tomto stave minimálnu spotrebu energie, ale pripojenie do siete je neustále aktívne. Ak teda príde impulz zo siete, počítač sa prepne do stavu, aby na tento impulz zareagoval, a následne sa vráti opäť do režimu spánku. Používateľ si však tieto prechody nevšimne, ak to nie je vyslovene nevyhnutné. Ako príklad môžeme spomenúť Skype - aplikácia je neustále aktívna, a to aj v režime spánku, a v prípade prichádzajúceho hovoru dokáže „zobudiť" zariadenie.

Táto vlastnosť však nie je čisto softvérová. Potrebný je disk SSD, procesor, ktorý dokáže pracovať aj bez ventilátora, a špeciálny sieťový adaptér. Connected Standby si tak užijú napr. majitelia tabletu Microsoft Surface.

Tik-tak

Operačné systémy majú definovanú frekvenciu, v rámci ktorej kontrolujú bežiace procesy. V prípade Windows 7 to je 15,6 milisekundy. Znamená to, že v pravidelnom časovom intervale procesor pracuje a zabezpečuje beh systému, správu procesov atď. Ak náhodou beží proces, ktorý vyžaduje dlhšiu nečinnosť, ako je interval, napr. treba čakať 200 milisekúnd, spracuje sa tento proces postupne a systémový interval to neovplyvní - ten sa neustále pravidelne opakuje.

Dnešné procesory však umožňujú efektívne využívať energiu a v prípade nečinnosti sa dokážu prepnúť do režimu nízkej spotreby energie. Windows 8 preto disponuje vlastnosťou, ktorá definuje systémový interval na základe procesov - ak treba vykonať ďalšiu aktivitu až o 200 milisekúnd, procesor bude počas tejto doby nečinný. V rámci tohto času sa niekedy aplikuje aj akceptovateľné oneskorenie, ktoré môže dobu nečinnosti ešte trochu predĺžiť, prípadne prispôsobiť ďalšiemu procesu. Túto vlastnosť využíva napr. aj Office 2013.

Menšia spotreba pamäte

Ďalšia vlastnosť, ktorá je priamo žiadaná tabletmi, ale profitujú z nej všetci, je lepšia optimalizácia systému. Windows 8 je navrhnutý tak, aby pomocou deduplikácie využíval menej pamäte ako jeho predchodcovia. Túto metódu využívajú napr. aj servery. V princípe ide o algoritmus, ktorý sa snaží nájsť rovnaké bloky dát a nahradiť ich len odkazom na tieto unikátne „stavebné kamene", čo vedie k následnej úspore miesta. Na rozdiel od jednoduchej kompresie, keď sa to deje len na jednom súbore, pri deduplikácii sa hľadajú rovnaké bloky dát naprieč všetkými súbormi. Vďaka tomu možno napr. zdieľať fyzickú pamäť v rámci viacerých rovnakých procesov.

Zabezpečenie

Windows 8 disponuje aj ďalšími vlastnosťami, ktoré majú zlepšiť bezpečnosť operačného systému. Vlastnosti ForceASLR a HEASLR majú za cieľ zabezpečiť pamäť procesov. Operačný systém zlepšuje aj hardvérové zabezpečenie DEP a nechýba ani proaktívna ochrana súboru win32k.sys.

Hoci Windows 8 na prvý pohľad vyzerá ako sedmička s nadstavbou vo forme rozhrania Modern UI, v skutočnosti ide o podstatne zlepšenú a pokročilú verziu.

Zdroj: arstechnica.com

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať