Samsung_06 Samsung_06 Samsung_06 Advertisement

Zapisovanie dát do plastov má veľkú budúcnosť

0

Pretože ľudia vyprodukujú obrovské množstvo dát, vedci neustále hľadajú trvanlivé a nákladovo efektívne spôsoby ukladania informácií. Molekulárne prístupy ponúkajú obzvlášť príťažlivé riešenie, pretože môžu uchovávať informácie s oveľa vyššou hustotou ako špičkové technológie na báze kremíka. 

Vedci z Texaskej univerzity v Austine pomocou novej techniky molekulárneho uchovávania údajov zakódovali citát z klasického románu Jane Austenovej Sídlo Mansfield do série oligomérov, ktoré mohla tretia strana prečítať bez predchádzajúcej znalosti štruktúr, ktoré kódovali pasáž. Svoje zistenia publikovali výskumníci v časopise Cell Reports Physical Science. Táto metóda ukladania údajov umožňuje väčšiu hustotu informácií ako prístupy založené na DNA.

Namiesto nukleových kyselín sa opiera o plasty podobné uretánu, čo sú vysoko dostupné a štrukturálne modifikovateľné chemické suroviny. Podľa výskumníkov teoreticky možno do polymérov kódovať akýkoľvek druh informácií. No napriek tomu, že polyméry, ako sú plasty, majú obrovský potenciál na ukladanie informácií, chýbajú dostatočne lacné, efektívne a vo veľkej miere reprodukovateľné prostriedky na „zapisovanie“ a „čítanie“ informácií.

SWAN_042021

Na prekonanie týchto výziev tím z Texaskej univerzity najskôr pomocou algoritmu skomprimoval text z románu na bitstring (postupnosť binárnych číslic) pred prevedením do hexadecimálneho číselného systému, ktorý pozostáva zo 16 symbolov a umožňuje počítačom usporiadať veľké binárne číselné reťazce.

158-znakový hexadecimálny reťazec sa ďalej syntetizoval do 18 oligouretánov, z ktorých každý bol dlhý 10 monomérov.  Na dekódovanie čerstvo uloženej informácie vedci použili spätný postup. Vo výsledku sa tímu podarilo reprodukovať neporušenú pasáž s úplnou presnosťou.

Na ďalšie overenie techniky vedci požiadali kolegu, ktorý nebol v projekte zapojený, aby „prečítal“ zakódovaný materiál podľa pokynov. Účastník na prvý pokus správne dešifroval všetky znaky okrem dvoch, a keď dostal mierne upravený súbor pokynov, na druhý pokus správne dešifroval všetky monoméry. Zatiaľ ide len o dôkaz konceptu a vedci teraz budú skúmať možnosti praktického využitia.

Zdroj: sciencedaily.com.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať