TCL 2022 TCL 2022 TCL 2022

Zaveďte hybridný spôsob práce alebo sa pripravte na odchod polovice zamestnancov

0

Počas pandémie si väčšina ľudí vyskúšala prácu z domu. Nick Hedderman, riaditeľ obchodnej skupiny modernej práce v britskej pobočke Microsoftu varuje firmy, že ak nebudú takúto flexibilitu ponúkať aj v budúcnosti, je vysoko pravdepodobné, že stratia najlepšie talenty v prospech zamestnávateľov, ktorí tento model majú. Microsoft preto vyzýva, aby spoločnosti používali softvér na podporu zamestnancov, nie na ich sledovanie. Podľa Heddermana 73 % ľudí chce, aby hybridná práca alebo nejaká forma práce na diaľku pokračovala aj v budúcnosti, no pritom 63 % chce byť opäť spolu v nejakej forme s inými ľuďmi.

Až 59 % personalistov uviedlo, že tento spôsob práce má pozitívny vplyv na duševnú pohodu ľudí vďaka vyššej úrovni flexibility. Päťdesiatjeden percentám zamestnancov sa páčilo, že môžu kombinovať diaľkové a osobné stretnutia, a až polovica opýtaných ľudí tvrdí, že by opustili svoju organizáciu, keby im nebola ponúkaná možnosť hybridnej práce. Hedderman navrhuje, aby organizácie prehodnotili spôsob, ako sa práca vykonáva. Počas pandémie sa použili digitálne technológie na to, aby sa na inom mieste napodobnil model práce v kancelárii. No replikovať staré v digitálnej podobe nestačí.

Zamestnávateľ nepotrebuje softvéri na videokonferencie na to, aby mohol vidieť tváre všetkých na obrazovke. Namiesto neustálych stretnutí by mal využiť výhody rozmiestnenia ľudí na osvojenie si asynchrónnej práce. „Toto je spôsob, ako dať ľuďom možnosť vykonávať prácu podľa vlastných predstáv, keď to má pre nich zmysel,“ hovorí Hedderman. Konečným efektom je tímová práca, ktorá prináša lepšie výsledky bez toho, aby bolo treba všetkých nútiť do zasadacej miestnosti.

Hedderman poukázal na nedávnu akvizíciu firmy Ally zo strany Microsoftu s cieľom nastavenia a správy metriky OKR (objectives and key results – ciele a kľúčové výsledky), ktorá bude jadrom nového nástroja Viva. „Toto je spôsob fungovania, pri ktorom premýšľate o tom, aké sú vaše ciele, aké kľúčové výsledky chcete dosiahnuť a aká je úloha každého v spoločnosti vzhľadom na tieto ciele.“ Viva Insights má zamestnancom pomôcť získať prehľad o tom, ako to v organizácii funguje.

Takéto poznatky môžu byť obzvlášť užitočné pre ľudí v prvom zamestnaní, ktorí tak získajú predstavu o tom, ako vyzerá pracovný deň. Ide o poznatky, ktoré sa zvyčajne nadobúdali pozorovaním kolegov. Ľudia, ktorí čerstvo skončili štúdium a začínajú na trhu práce, sa tak naučia riadiť svoju dennú rutinu: koľko stretnutí majú mať, kedy môžu mať prestávky, ako dlho by malo trvať stretnutie, aby bolo maximálne efektívne, a pod.

Nástroj umožňuje pomocou technológie sa podeliť o niektoré usmernenia a osvedčené postupy, ktoré sa dodržiavajú v rámci celej organizácie. Vedúci pracovníci môžu využívať systém Viva Learning na zapojenie nových zamestnancov do štruktúry. Môžu sa s nimi porozprávať o tom, aké veci sa potrebujú naučiť, a poslať im odkazy na príslušné kurzy prostredníctvom vzdelávacieho modulu.

Viva Topics a ďalšie nástroje Microsoft 365 zasa môžu pomôcť novým zamestnancom získať prehľad o veciach, na ktoré by sa za normálnych okolností mohli spýtať niekoho iného v kancelárii (napr. názvy projektov a skratky) a pre ktoré by mohli mať problém pochopiť kontext konverzácií v Teams.Viva Connections je niečo ako oficiálne stránky SharePoint, kde môže organizácia ukázať, aká má byť firemná kultúra. Ľudia z oddelenia ľudských zdrojov a ďalší vedúci pracovníci podniku pomôžu novým zamestnancom získať predstavu o práci v organizácii, o jej poslaní, účele a hodnotách.

Znepokojujúci počet organizácií však v poslednom období využíva technológie nie na podporu zamestnancov, ale na ich špehovanie pomocou webových kamier a keyloggerov. Aby sa predišlo takýmto problémom, Viva Insights anonymizuje informácie v zobrazení pre manažérov (pokiaľ máte viac ako päť zamestnancov, pretože v malej skupine by bolo príliš jednoduché odhaliť jednotlivcov).

Zdroj: techrepublic.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať