SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Zázračný grafén s magnetickou textúrou môže naštartovať spintroniku

5
Grafén má množstvo dobrých vlastností – je pevný, ľahký, vodivý, ale nie je magnetický, čo mu bráni byť užitočným v spintronike. No teraz medzinárodný výskumný tím prekonal túto prekážku. V štúdii publikovanej v časopise Physical Review Letters vedci vysvetľujú, ako spárovali magnet s grafénom a v nemagnetickom materiáli vyvolali to, čo opisujú ako „umelú magnetickú textúru“.  Vedci pri svojich experimentoch umiestnili magnet s hrúbkou 20 nanometrov do priameho kontaktu s vrstvou grafénu, čo je jedna vrstva atómov uhlíka usporiadaná v dvojrozmernej voštinovej mriežke, ktorá je hrubá menej ako 1 nanometer. Potom umiestnili osem elektród na rôzne miesta okolo grafénu a magnetu, aby zmerali ich vodivosť. Na ich prekvapenie magnet vyvolal umelú magnetickú textúru v graféne, ktorá pretrvávala aj v oblastiach grafénu vzdialených od magnetu. Inými slovami, blízky kontakt medzi týmito dvoma objektmi spôsobil, že bežne nemagnetický uhlík sa správal odlišne a vykazoval magnetické vlastnosti po ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať