SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Zdokonalený lokalizačný systém CPS ponúkne údaje o polohe s centimetrovou presnosťou

Technológie
0
Výskumníci z Kalifornskej univerzity v Riverside vyvinuli nový, výpočtovo efektívny spôsob spracovania dát z GPS (Global Positioning System), ktorý zvyšuje presnosť určovania polohy na úroveň niekoľkých centimetrov. Nová technológia umožní používateľom mobilných telefónov a nositeľných technológií prístup k lokalizačným dátam s centimetrovou presnosťou pri nízkych nárokoch na výpočtový výkon. Tím pod vedením profesora Jaya Farrella z Katedry elektrického a počítačového inžinierstva preformuloval množstvo rovníc, ktoré sa používajú na určovanie polohy prijímača GPS, čím znížili výpočtový výkon potrebný na dosiahnutie takejto vysokej presnosti. Navigačný systém GPS, ktorý sa využíva od 60. rokov minulého storočia,  umožňuje vypočítať polohu prijímača meraním času potrebného na príjem rádiových signálov zo štyroch alebo viacerých referenčných satelitov. Štandardné GPS ponúka lokalizovanie s presnosťou približne 10 metrov. Zdokonalený systém DGPS (Differential GPS) prostredníctvom siete ...

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať