SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Zdieľanie informácií ako príčina rozpadu manželstiev či straty zamestnania

0

Väčšina z nás si v reálnom živote starostlivo chráni svoje súkromie. Na internete však takí opatrní nebývame. Fenoménu zdieľania momentov zo súkromnej či dokonca pracovnej kuchyne podľahli milióny ľudí po celom svete. V snahe získať čo najväčší počet lajkov si často neuvedomujeme, akému riziku vystavujeme zverejňované informácie. A nielen to. Z výsledkov prieskumu spoločnosti Kaspersky Lab vyplynulo, že až tretina používateľov bez problémov zdieľa na internete popri vlastných aj fotografie a citlivé informácie týkajúce sa iných osôb alebo ich zamestnania. Následky tohto ľahkomyseľného správania môžu pritom zatriasť ich osobným životom aj kariérou.

Zdá sa, že mnohí z nás pri zdieľaní osobných informácií denne dobrovoľne podstupujú riziká, ktorým sú vystavené komunikačné kanály na internete. S obľubou zdieľame nielen svoje vlastné fotografie (45 %) alebo kontaktné údaje (42 %), ale aj fotografie iných osôb (32 %), citlivé osobné údaje (30 %) či dokonca informácie týkajúce sa nášho zamestnania (20 %). Prieskum navyše potvrdil, že každý šiesty používateľ nemá problém odhaliť svojim virtuálnym kontaktom vlastné tajomstvá (16 %), prezradiť detaily zo života svojich známych (9 %) a zverejniť citlivé finančné informácie (8 %) – bez ohľadu na dôsledky svojho správania.

Zarážajúce však je, že mnohým z nás sú následky tohto neuváženého zverejňovania informácií pomerne známe – či už ide o emocionálne, alebo finančné škody. V prieskume sa k obavám napr. z poškodenia vzťahov priznala až tretina respondentov, 15 % z nich má zase strach zo straty zamestnania.

Priamu negatívnu skúsenosť ako dôsledok ľahkomyseľného zdieľania informácií potvrdil každý desiaty používateľ. Väčšina z nich tak prišla o priateľov (20 %), stala sa predmetom výsmechu či šikanovania (17 %) alebo utrpela finančnú škodu (15 %). Často spomínaným dôsledkom bol však aj rozpad partnerských vzťahov (13 %) a strata zamestnania (13 %).

Treba si uvedomiť, že to, čo sa už raz objaví na internete, tam ostane navždy.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať