SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Zdravotnícke startupy cítia neistotu, EIT HEALTH podporí ich rast a vstup na trh prostredníctvom programu INNOSTARS AWARDS

Tlačové správy
0
  • Zdravotnícke startupy narážajú na rôzne výzvy pri hľadaní riešení, ktoré by jedného dňa mohli umožniť Európanom žiť dlhšie a zdravšie.
  • Podnikatelia hovoria, že často zažívajú neistotu, syndróm podvodníka, tzv. imposter syndróm, a obmedzené možnosti stretnúť sa s rôznymi partnermi v inovačnom ekosystéme.
  • Tento rok EIT Health prepracoval program InnoStars Awards s cieľom poskytnúť lepšie prispôsobenú podporu a kľúčové prepojenia startupom v južnej, strednej a východnej Európe.
  • Okrem dobre známej trajektórie Validácia, program teraz zahŕňa aj novú trajektóriu Investície.
  • Termín na odovzdanie prihlášok je 5. august.

SAMSUNG 07M Advertisement  

EIT Health, ktorý je súčasťou Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), orgánu Európskej únie, si nedávno dal vypracovať podrobnú štúdiu s cieľom pochopiť výzvy, ktorým čelia startupy z oblasti zdravotníctva. Tiež sa zameral na pridanú hodnotu, ktorú im na prekonanie týchto výziev ponúkajú programy od InnoStars. Primárnym prínosom týchto programov, ako je napríklad dlho fungujúce InnoStars Awards, sú školenia, inteligentné financovanie, mentoring, bootcampy a ďalšie hmatateľné benefity.  Štúdia však odhalila ďalšie skryté výhody pre účastníkov.

Čeliť výzvam osamote verzus cítiť podporu od komunity

Štúdia ukázala, že podnikatelia sa často cítia na svoje výzvy sami. Vzájomné stretávanie sa v programoch pre startupy posilňuje pocit spolupatričnosti a umožňuje tímom zdieľať skúsenosti, spoločné obavy a výzvy. Ako poznamenal jeden z účastníkov: "Cítili sme, že nie sme sami." Ďalší účastník sa zamýšľal nad tým, že nemusí všetko vysvetľovať, keďže aj ostatné tímy sa zaoberajú inováciami v zdravotníctve: "Nevypytujú sa vás len preto, že vám zaberajú čas klinické skúšky a školenia v oblasti regulácie." Vzájomná podpora presahuje rámec povzbudenia; zahŕňa aj praktické rady. Napríklad startupy môžu na základe spätnej väzby od kolegov vylepšiť svoje prezentácie. "Iné startupy vám môžu povedať, či myšlienke porozumeli. A ak nie, tak ju prepracujete na zrozumiteľnejšiu," podelil sa o svoje skúsenosti jeden z účastníkov.

Obmedzený prístup k partnerom

Zdravotnícke startupy potrebujú na získanie poznatkov a podpory kontakty s lekármi, pacientmi, firmami a investormi. Program ponúka možnosti nadväzovania kontaktov, čím otvára dvere k potenciálnym investorom, zákazníkom a spolupracovníkom. Tieto kontakty sú kľúčové pre získanie informácií o trhu. "Dozvedel som sa veľa o tom, ako fungujú klinické štúdie v Európe," uviedol jeden z účastníkov. Lekár z Portugalska dodal: "Rozprával som sa s niekoľkými ďalšími tímami, z ktorých väčšina nemá v skupine lekárov. Vzájomné stretnutia sú pre nás prínosom, pretože ja sa naučím niečo nové a oni spoznajú pohľad potenciálneho používateľa."

Ťažkosti s dôverou a validáciou

Syndróm podvodníka, tzv. imposter syndróm, a pochybnosti o sebe samom sú medzi podnikateľmi bežné, ovplyvňujú ich produktivitu a výkonnosť ich podnikania. Programy EIT Health InnoStars zvyšujú sebadôveru účastníkov. "Keď sa dostanete do finále, začnete si uvedomovať, že ľudia vám vlastne potvrdzujú, že idete správnym smerom," podelil sa o svoje skúsenosti jeden z podnikateľov. "Získate väčšiu sebadôveru, pretože zistíte, že môžete pomôcť iným, ktorí vás skutočne vnímajú ako podnikateľa, od ktorého sa môžete učiť. Vďaka tomu sa cítite lepšie," poznamenal ďalší. Inšpiratívne príbehy od kolegov tiež posilňujú sebadôveru a nádej.

InnoStars Awards: riešenie výziev priamo na mieste

Program InnoStars Awards inštitútu EIT Health je navrhnutý tak, aby tieto výzvy riešil priamo, a to urýchlením vzniku zdravotníckych startupov v strednej, východnej a južnej Európe. „ Za posledných sedem rokov prešlo programom  InnoStars Awards viac ako 120 startupov, z ktorých viac ako polovica dosiahla úspech na trhu, vrátane takých sľubných spoločností, ako sú portugalská Orgavalue, poľská IQ Biozoom a slovenská Sensible Biotechnologies. Na základe spätnej väzby od účastníkov sme sa tento rok rozhodli zmeniť formát programu, aby sme pre startupy vytvorili ešte viac príležitostí na nadväzovanie kontaktov. Ocenenie InnoStars Awards je tiež jedinečným miestom pre investorov, ktorí hľadajú skvosty v oblasti biotechnológií, medicínskych technológií a prírodných vied. Tešíme sa na to, že sa nám podarí nájsť ešte viac riešení v oblasti zdravia a že privítame startupy ako stálych členov našej prosperujúcej siete," povedal Tamás Békási, RIS Business Creation Lead v spoločnosti EIT Health a manažér programu InnoStars Awards.

Účastníci získajú celý rad výhod vrátane finančných prostriedkov vo výške 15 000 EUR, možnosť prezentovať pred najlepšími investormi, školenia v oblasti včasného hodnotenia zdravotníckych technológií (Early Health Technology Assessment) a individuálneho poradenstva. Známa vetva programu, tzv. Validation Track, sa zameriava na startupy s minimálnym životaschopným produktom (MVP) a bez príjmov, pričom ponúka intenzívne tréningy na zdokonalenie stratégií vstupu na trh a urýchlenie uvedenia produktu na trh. Úplne nový investičný program je určený pre vyspelejšie startupy generujúce príjmy, ktoré sa snažia získať počiatočnú investíciu alebo investíciu série A. Program poskytuje cielené tréningy zamerané na investičné stratégie a obchodné plánovanie. Program vyvrcholí v novembri veľkým finále InnoStars, kde sa startupy predstavia medzinárodnej porote a získajú odmenu až do výšky 25 000 EUR.

Bunková platforma, umelé orgány či neinvazívne merania kortizolu

Tri významné úspechy z minulých ročníkov súťaže InnoStars Awards podčiarkujú dosah programu. Slovenský startup Sensible Biotechnologies sa v programe dostal do semifinále. Spoločnosť prekonáva výzvy spojené s výrobou mRNA terapeutík vyvinutím metódy na výrobu robustnej, vysoko stabilnej a neimunogénnej mRNA na požiadanie pomocou živých buniek. Momentálne vstupujú do investičného kola s cieľom získať 4,2 milióna USD na urýchlenie vývoja svojej bunkovej platformy a nákladovo efektívnu výrobu vysokokvalitnej mRNA. Spoločnosť Orgavalue, ktorú založili študenti medicíny v Porte, získala 1. miesto v minuloročnej súťaži za vývoj metódy bioinžinierstva personalizovaných ľudských orgánov, ktorej cieľom je odstrániť čakacie listiny na transplantáciu a dostať sa na trh do roku 2028 s počiatočným zameraním na transplantáciu pečene. Spoločnosť využila možnosti programu na ďalší vývoj svojho produktu. Ďalším príkladom je bývalý finalista súťaže InnoStars Awards IQ Biozoom, startup špecializujúci sa na neinvazívnu diagnostiku v prostredí domova. Poľská spoločnosť využila sieť kontaktov sprostredkovaných EIT Health na nadviazanie spolupráce s Lekárskou fakultou Univerzity v Coimbre a Národným metrologickým inštitútom TUBITAK na rozvoj výskumu v oblasti neinvazívneho merania kortizolu.

Startupy, ktoré majú záujem prihlásiť sa do InnoStars Awards, tak môžu urobiť na InnoStars Awards | EIT Health .

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať