SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Zo života novinára: Fotíme v súlade s GDPR?

4

Nové pravidlá ochrany osobných údajov GDPR ovplyvnili aj moju novinársku prácu. Nemám právnické vzdelanie, takže sa snažím k tomu pristupovať pragmaticky. Najväčším problémom sú rôzne detské podujatia a súťaže zamerané na technickú tvorivosť detí a mládeže. Možno ste si všimli, že prinášame reportáže z podujatí zameraných na robotiku, programovanie a iné IT zručnosti. Deti sa radi pochvália čo dokázali, ako dobre sa umiestnili... radi sa prezentujú na fotkách aj videách. Má to však jeden háčik a tým je GDPR.

Ak jeden, alebo viacerí z rodičov nedajú súhlas, že ich dieťa môže byť na fotografiách z príslušnej akcie, jedným z riešení je záber, ktorý sme použili ako titulný obrázok k článku. Je to fotografia, ktorú poslala médiám agentúra zastrešujúca programátorskú súťaž žiakov. Pritom spravidla súhlas nemajú podpísaný  jeden, alebo dvaja žiaci, niekedy preto, že rodičia skutočne nechcú, aby ich dieťa bolo na fotkách, inokedy sa súhlas len nepodarilo vybaviť, napríklad preto, že žiak zabudol dať doma podpísať dokument.

Možno vás napadne, že by stačilo tie dve deti dať bokom a odfotiť ostatných. Na vlastné oči som videl, že je s tým veľký problém. Bol som na podujatí, na ktorom bolo 25 dievčat vo veku 11 – 12 rokov. Len jedno z nich nemalo súhlas. Keď sa robila spoločná fotografia na pamiatku, dievča sa automaticky postavilo ku kamarátkam a chcelo sa fotiť. Vyriešilo sa to tak, že aby dievčaťu nebolo pri spoločnom fotení ľúto, najskôr sa urobilo jedno kolo fotenia aj s ňou, no tieto zábery sa nesmú nikde publikačne použiť a potom druhé kolo fotenia bez dievčaťa. Tieto zábery sa mohli publikovať.

Pri podujatiach, na ktoré sú pozývaní novinári, vzniká problém v prípade, ak jedno alebo viac detí nemá súhlas. Problém, ako robiť z podujatia reportáž, aby deti, ktorých sa to týka, nemali pocit, že sú separované. Urobiť briefing novinárov a ukazovať im deti, ktoré sa nesmú fotiť by pre tie deti bola veľká trauma. 

Jedným z riešení, s ktorým som sa stretol bolo posadiť tieto deti niekam na kraj. Na druhej strane približne v tretine šírky pódia mali prednášajúci na podlahe terčík, aby vedeli kde približne majú stáť aby ich kamery mohli zaberať a deti sediace na kraji v zábere neboli. Kameramani boli diskrétne poučení, aby posledné dve deti vpravo nezaberali. 

Nie je to len prípad podujatí pre deti a mládež. Na fórach pre fotografov sa diskutuje, ako riešiť situáciu, keď jeden, alebo viac hostí si vyhradí, že nechcú byť na svadobných fotografiách. Riešení sa ponúka niekoľko, vážnych aj trochu žartovných. Námatkovo vyberám dve pomerne praktické. 

a. Hostia, ktorí nechcú byť na fotkách budú nejakým spôsobom označení, aby fotograf vedel, koho nemá fotiť.
b. Označený bude fotograf, bude mať pásku na rukáve, alebo vestu, aby sa dal ľahko rozoznať. Hostia, ktorí nechcú byť na fotkách budú poučení, aby sa pohybovali a zdržiavali fotografovi za chrbtom. 

Na podujatiach vznikajú aj iné úsmevné situácie súvisiace s fotografovaním. Na jednom večierku pre zákazníkov veľkej firmy sa fotografie on-line prenášali na stránku podujatia. Jedna dáma si všimla, že je na veľa záberoch ako tancuje s pánom, ktorý očividne nebol jej manžel. Fotograf situáciu okamžite vyriešil. Naaranžoval a odfotil dámu, ako tancuje s ďalšími štyrmi náhodne vybranými mužmi.

Teoreticky by GDPR malo prácu fotografov zjednodušiť, pretože nový Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov fotografiu nepovažuje za osobitnú kategóriu osobných údajov. Citujem bod 51 recitálu GDPR: "Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu biometrické́ údaje sa na ne bude vzťahovať̌ len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby."

Zdanlivo bezpredmetné, veď kto z bežných ľudí by disponoval technickými prostriedkami, ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby? Odpoveď vás možno zarazí: KAŽDÝ Z NÁS. Na ilustráciu situácia spred pár dní. Pridávam fotku na Facebook, na ktorej je lektorka a niekoľko žiačok – účastníčok kurzu. Túto lektorku, ani jej kurzy som nikdy predtým nefotil. Okamžite po pridaní fotografie sa mi napriek tomu zobrazí návrh popisu „s používateľom Zuzana M...“  

Facebook síce nerozpoznal všetky osoby na fotografii, ale už jedna úspešná identifikácia je precedens.

Aký je váš názor na túto problematiku? Pristupujú právnici k záležitostiam súvisiacim s GDPR zodpovedne a férovo, alebo mnohí z nich využívajú vzniknutú situáciu a zbytočne nás strašia? 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
GDPR kamera sukromie foto video ochrana dáta bezpečnosť Facebook

4 komentáre

Zo života novinára: Fotíme v súlade s GDPR? reakcia na: Zo života novinára: Fotíme v súlade s GDPR?

5.12.2018 09:12
Pred dvoma rokmi to nebol žiadny problém. Ale EÚ prijme nariadenie - zákon, ktorý umožňuje také absurdity, ako popisuje autor. Samozrejme, že zákon na ochranu osobných údajov je potrebný, ale mal byť určený v prvom rade pre štátne inštitúcie, úrady, banky, nemocnice, internetové obchody, prevádzkovateľov internetu a pod.
Je to iba ďalší príklad toho, čo považuje EÚ za prioritu. Spomeňme si na predchádzajúce nezmyselné nariadenia EÚ: zemiaky nesmú mať určitý tvar, zákaz používania žiaroviek ... .

Prijme sa nezmyselný zákon a výsledky vidíme. Nediskutuje sa tom, že zákon by sa mal radikálne upraviť, aby zbytočne neotravoval ľudí. Vedú sa polemiky čo je dovolené a čo je zakázané, pričom názory sú rôzne a často protichodné.
Ako je uvedené v komentári "GDPR je prinajmenšom otravné", tento zákon vôbec nerieši situáciu v internetovom priestore. Otravné sú nielen cookies ale aj nežiadúca reklama, ktorá je už doslova agresívna.

Zrejme by sa mal vytvoriť tlak odborníkov na zmenu a zákona.

Reagovať

Mišo reakcia na: Zo života novinára: Fotíme v súlade s GDPR?

4.12.2018 21:12
"Musel by sa vyvinúť mechanizmus (nemal by to byť problém - ak také už neexistuje)"... áno už existuje https://support.mozilla.org/sk/kb/ako-zapnem-funkciu-do-not-track
GDPR je otravné, od mája chodia každú chvíľu maily s ponukou na GDPR školenia a dokumentáciu od VARIA - FLEX, s.r.o.
Reagovať

Oprava nepresností reakcia na: Zo života novinára: Fotíme v súlade s GDPR?

4.12.2018 11:12
Ad Fotenie detí novinármi
Netreba na to žiaden súhlas, nakoľko ide o zákonnú výnimku podľa § 78 ods. 2 (18/2018): "Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná."

Ad Svadby
Svadba ako súkromná akcia by mala spadať pod výnimku z uplatňovania Nariadenia GDPR v zmysle čl. 2 ods. 2 písm. c) Nariadenia GDPR: "Toto nariadenie sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti". Samozrejme na komerčného fotografa, ktorý by tam vyhotovoval tieto fotografie, aj keď pre mladomanželov, by sa táto výnimka už nevzťahovala.
Reagovať

GDPR je prinajmenšom otravné reakcia na: Zo života novinára: Fotíme v súlade s GDPR?

4.12.2018 10:12
GDPR je rovnako otravné, ak nie viac, ako napríklad "cookies" na webstránkach. Šikanuje to slušnú väčšinu, ale špekulantov, podvodníkov a iných zlomyseľníkov to nezastaví. Podľa mňa by malo byť GDPR nastavené tak, že účastníci nejakej akcie/podujatia/stretnutia by mali byť vopred o tom mali byť nejakým spôsobom upovedomení, že budú snímaní (oznamom/ústne) a v každom prípade tiež všetci, čo vidia fotografa alebo kameru, ktorá ide snímať určitý dav by mali byť uzrozumený s tým, že automaticky dávajú súhlas, keď sú v zábere. Iba tí čo nesúhlasia by mali byť aktívni (nie aby napríklad fotograf musel všetkých obťažovať tým, že si pýta súhlas) a požiadať, aby na záberoch neboli, resp. boli dodatočne zmazaní. Zhotoviteľ záznamu (fotograf, kameraman, ...) by mal mať pri sebe hárok, ktorý danému občanovi dá vyplniť (musel by podľa zákona ho mať a ho ponúknuť na podpis), že daný občan si neželá byť na záberoch (a zhotoviteľ by musel tomuto prianiu plne vyhovieť a udržať diskrétnosť daného občana). Toto by mi dávalo väčší zmysel a bolo by to jednoduchšie.
A myslím, že obrátiť situáciu - teda, že aktívni majú byť tí čo si želajú viac súkromia - by sa dalo napríklad aj pri cookies na webstránkach. Musel by sa vyvinúť mechanizmus (nemal by to byť problém - ak také už neexistuje) na to, aby ľudia čo nechcú byť sledovaní by automaticky (napr. vo svojom internetovom prehliadači by si to mohli niekde defaultne nastaviť) alebo individuálne (napr. na každej webstránke by bolo v menu možnosť zmazať akékoľvek cookies - aj keď toto je asi menej schodná cesta) odmietli, aby boli cez cookies sledovaní. Takto by ľuďom zbytočne nevybiehali na každej webstránke otravné cookies, ktoré treba odsúhlasiť, aby nebránili vo výhľade alebo neakzili celkový dojem zo stránky.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať