Zodpovedné a bezpečné správanie sa v online svete

0

„Online svet je odrazom nášho reálneho sveta.“ Aj toto veľmi výstižné tvrdenie renomovaného odborníka na psychológiu profesora Davida Šmahela zaznelo na tlačovej konferencii Kaspersky Lab venovanej paralelným online svetom a bezpečnosti mládeže.

Internet nepochybne zmenil naše návyky a celkom významne ovplyvňuje náš životný štýl. Vďaka nepretržitému pripojeniu na internet, digitálnym smart zariadeniam a nespočetnému množstvu aplikácií si dokážeme užívať možnosti, o ktorých sa nám predtým ani nesnívalo. Mnohé z obľúbených činností, ako je nakupovanie, finančné transakcie, získavanie informácií, sledovanie médií, komunikácia či sociálne interakcie, sa dnes vo veľkej miere odohrávajú vo virtuálnom prostredí. On-line trávime čoraz viac času, pričom tam zanechávame kus zo svojich skutočných životov. Podľa prieskumu Slovakia online 2015, uskutočneného agentúrou Median SK, ktorá skúmala digitálny život viac ako 3 miliónov Slovákov, podiel  online komunity na Slovensku sa zdvojnásobil za posledných 10 rokov. Slováci strávia v priemere takmer 3 hodiny denne online, pričom toto číslo naďalej rastie.


Marek Madro, riaditeľ internetovej poradne IPčko.sk

Psychológ Marek Madro, riaditeľ internetovej poradne IPčko.sk, zdôraznil niekoľko faktov, ktoré veľa vypovedajú o súčasnom správaní sa mladých ľudí na internete a sociálnych sieťach. Sú medzi nimi pozitívne aj negatívne atribúty.

 • 85 % detí a mládeže študuje a pripravuje sa do školy
 • 83 %  hrá online hry
 • 62 % četuje
 • 70 % sleduje youtuberov
 • 75 % detí do 13 rokov má profil  na Facebooku napriek tomu, že minimálny vek daný podmienkami prevádzkovateľa sociálnej siete je 13 rokov
 • 26 % detí má nezabezpečený profil
 • 12 % detí bolo rozrušených z obsahu, ku ktorému sa online nechtiac dostali
 • 6 % detí sa stretlo s kyberšikanovaním
 • 25 % detí sa stretáva s neznámymi, z toho 80 % o tom povedalo rodičom
 • 15 % detí posiela a prijíma správy so sexuálnym obsahom


Zhrnutie výsledkov európskeho výskumu o správaní sa detí na internete

Virtuálny, teda online svet vnímame ako bezpečnejšie miesto než reálny svet. Ľudia si potrebu ochrany na internete uvedomujú, zároveň ju však v rovnakom čase strácajú alebo sa podľa nej nesprávajú. Táto tendencia je ešte väčšia u mladých ľudí, pre ktorých je dôležitejšie, čo z toho, že zdieľajú svoj život online, majú, ako to, aké riziká im to prináša.

Ešte niekoľko faktov z výskumov: 93 % mládeže vo veku 15 rokov má svoj vlastný smartfón, takže sú online celý deň. Smartfón, tablet aj notebook majú takmer vždy zaheslovaný, dôvod je skôr ten, aby sa im do nich nedostali rodičia, a nie ochrana pred inými hrozbami. Až 70 % informácií mladí ľudia zdieľajú z dôvodu získania sebahodnoty, sebadôvery a možnosti sebavyjadrenia. 47 % mládeže je členmi komunít, čiže uzavretých online skupín, kde navzájom zdieľajú svoje problémy a obavy.

Medzi negatívne atribúty patrí hlavne

 • Ukradnutie identity, dát o nás – ľahké stiahnutie a opätovné využitie fotiek a informácií
 • Jednoduché vydieranie – vďaka sociálnym sieťam vedia ostatní ľudia, na čom nám záleží, čo sú naše citlivé miesta a na čo sa zamerať
 • Zdiskreditovanie – negatívna reputácia na základe zdieľania nevhodných názorov a postojov, správania, fotiek a pod.

Kedysi sme mali niekoľko (maximálne 10) skutočne dobrých priateľov. V súčasnosti je bežným javom, keď mladý človek má na sociálnych sieťach tisíc a viac priateľov. Kvantita však v žiadnom prípade nenahrádza kvalitu. Slovné spojenie „mám depresiu“ na Slovensku mesačne zadáva do internetového vyhľadávača asi 1000 ľudí a slovné spojenie „samovražda návod“ asi 200 Slovákov.

Internetovú psychologickú poradňu IPčko.sk ročne požiada o pomoc 12 000 mladých ľudí, 800 z nich chcelo v minulom roku spáchať samovraždu, 1200 z nich hovorilo o bitkách a sexuálnom násilí doma.

 

 

 

 

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
online

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať