ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj podporí aktivitu firiem

Tlačové správy
0

Až dve tretiny opýtaných spoločností zo Slovenska plánujú rozšíriť svoje aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Motivačným faktorom pre firmy je zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj z 25 % na 100 %, ktoré bolo zavedené začiatkom roku 2018. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Deloitte, ktorý analyzuje aktuálnu situáciu v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku.

Pre väčšinu slovenských spoločností by malo mať zvýšenie daňového odpočtu pozitívny dopad na ich činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Až pre 87 % opýtaných je zvýšenie odpočtu motiváciou na jeho využitie a čo je ešte dôležitejšie, až 66 % spoločností by na základe toho chcelo rozšíriť svoje aktivity v tejto oblasti. 

“Výdavky na výskum a vývoj na Slovensku sú stále výrazne nižšie ako priemer EÚ. Výsledky prieskumu však ukazujú povzbudivý trend. Spoločnosti plánujú svoje činnosti v oblasti výskumu a vývoja v najbližších rokoch zvýšiť. Zistili sme, že táto skutočnosť nevyplýva len z finančných prostriedkov EÚ, ktoré sú dostupné v rámci rozpočtu na roky 2014 – 2020, ale aj z rastúceho presvedčenia, že slovenské spoločnosti už čoskoro nebudú schopné zakladať svoju konkurenčnú výhodu len na lacnej pracovnej sile,” vysvetlil Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte.

Medzi kľúčové faktory pre výskum a vývoj na Slovensku pritom patria dostupnosť viacerých typov podpory, viac hotovostných grantov v porovnaní s daňovými úľavami a lepšia dostupnosť skúsených výskumníkov.

„Keďže nedostatok kvalifikovaných výskumníkov v súčasnosti predstavuje pre spoločnosti na Slovensku veľký problém, bolo by účelné preskúmať politiku o zamestnávaní cudzincov. Slovensko je atraktívnou destináciou pre držiteľov pokročilých titulov z krajín mimo EÚ ako Ukrajina, Rusko alebo India. V situácii vážneho nedostatku uchádzačov by dávalo zmysel zmierniť pravidlá získavania pracovných povolení pre výskumníkov,” uviedol Rybár.

Za najväčší problém systému podpory výskumu a vývoja považuje 38 % spoločností identifikovanie činností výskumu a vývoja, ktoré môžu byť podporené. Ďalším problémom je nejasná interpretácia predpisov v oblasti výskumu a vývoja zo strany finančnej správy.

Ochrana duševného vlastníctva
Prekvapujúcim zistením prieskumu bolo, že až 11 % spoločností nijakým spôsobom nechráni svoje duševné vlastníctvo. Najbežnejšie používaným prostriedkom na jeho ochranu je obchodné tajomstvo (62 %), patenty a úžitkové vzory (42 %) a ochranná známka (40 %). Hoci získať patent môže byť náročné a niekedy aj nákladné, vhodným riešením, ktoré by mohla použiť akákoľvek spoločnosť bez väčších ťažkostí či nákladov, je obchodné tajomstvo.

 

Zobrazit Galériu

Deloitte Audit s.r.o.

Všetky autorove články
vyskum vývoj firma naklady

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať