SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

eDoCat v spoločnosti Sanela: Desiatky tisíc dokumentov a automatický workflow

0
Česká SANELA a jej sesterská spoločnosť SEAL ELECTRONIC spracúvajú pri kľúčových aktivitách desiatky tisíc rôznych typov dokumentov. Zvládnuť to pomocou tradičných „papierových procesov“ alebo polovičatého digitálneho riešenia je vysoko neefektívne. Obe firmy sa preto spoliehajú na DMS eDoCat spoločnosti Onlio. Sanela aj Seal pôvodne používali na správu dokumentov systém postavený na platforme Microsoft SharePoint. Ten však prestal vyhovovať. Práca s dokumentmi bola veľmi pomalá a neustále dochádzalo k systémovým chybám. Hľadanie nového riešenia V roku 2017 preto padlo rozhodnutie zmeniť DMS s cieľom zabezpečiť spoľahlivú a výkonnú platformu na spravovanie všetkej dokumentácie vrátane obchodných (zmlúv, cenníkov, katalógových listov a pod.), technických (technických špecifikácií, kontrolných predpisov a pod.) a servisných (servisných listov, cenníkov, rozborov či štatistík) dokumentov. Dôraz sa kládol na možnosť ďalšieho rozvoja, vysokú bezpečnosť a podporu škálovania pre potreby fi ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať