Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

ESET Cloud Office Security chráni firemných používateľov služby Microsoft 365

Bezpečnosť
0

Na zabezpečení cloudových služieb sa v závislosti od modelu poskytovania služby podieľa poskytovateľ služby aj používateľ. Microsoft 365 je riešenie SaaS čiže softvér ako služba, poskytovateľ teda rieši zabezpečenie a aktualizácie operačného systému serverov v cloude aj aplikácií. Používateľ je vo vlastnom záujme zodpovedný za zabezpečenie proti bezpečnostným incidentom súvisiacim s využívaním služby, napríklad problémom spôsobeným e‑mailovými útokmi, zašifrovaniu údajov ransomvérom a podobne. Podľa analytickej spoločnosti Gartner cloudovú službu Microsoft 365 (predtým Office 365) používa alebo plánuje používať viac ako 84 percent firiem všetkých veľkostí. Preto sa ponuka ESETu rozšírila o nové bezpečnostné riešenie ESET Cloud Office Security (ECOS).

Ochrana e-mailovej komunikácie

ECOS poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany pre cloudovú e‑mailovú službu a úložisko Microsoft 365. Problémom je nevyžiadaná pošta a e‑maily stále patria medzi najúčinnejšie kanály na šírenie malvéru, čo môže mať katastrofálne následky, najmä v kombinácii s infikovanými nástrojmi na spoluprácu. Kombinácia filtrovania spamu, antimalvérovej kontroly a antiphishingu zabezpečuje ochranu služby Exchange Online. ECOS pridáva dôležitú vrstvu zabezpečenia k integrovanej ochrane v rámci služby Microsoft 365. Využíva pri tom rovnaké jadro, aké používa ESET Mail Security, pomocou ktorého kontroluje všetky prichádzajúce a odchádzajúce e‑maily a prílohy na prítomnosť spamu, phishingu a malvéru. Tak chráni firemnú komunikáciu pred malvérom, minimalizuje nepriaznivé účinky nevyžiadaných správ na každodennú produktivitu a bráni zneužitiu prichádzajúcich externých e‑mailov ako zdroja cielených útokov.

Spamové e‑maily môžu byť pre firmy problematické, pretože zamestnanci sa, žiaľ, nechajú často jednoducho podviesť. Hoci absolvujú rozsiahle školenia, aby bezdôvodne nerozdávali svoje firemné e‑mailové adresy, môže byť pre nich náročné mať sa neustále na pozore pred neutíchajúcou lavínou spamu. A to môže viesť k nižšej produktivite. ECOS znižuje množstvo spamu filtrovaním všetkých e‑mailov prichádzajúcich do firemnej služby Exchange Online. Zamestnancom to dovoľuje sústrediť sa na dôležité úlohy a zároveň zachovávať si každodennú produktivitu.

Zabezpečenie OneDrive

Antimalvérová ochrana ESET Cloud Office Security udržuje cloudový úložný priestor OneDrive čistý, bez malvéru a podobných hrozieb. Reaguje na akékoľvek zmeny súborov v úložisku OneDrive, čím pomáha chrániť údaje firmy a znižovať riziko šírenia malvéru na iné zariadenia, čo by mohlo spôsobiť narušenie kontinuity IT podpory biznisu a v mnohých prípadoch aj poškodiť reputáciu firmy. Umiestňovaním zachytených hrozieb do karantény ECOS pomáha zabraňovať bezpečnostným incidentom ešte skôr, ako k nim dôjde, pričom vám ponecháva kontrolu nad všetkými detekciami, ktoré si môžete jednoducho pozrieť cez cloudovú konzolu.

Bezpečnosť pre IT správcov

Kriminálnici v kybernetickom priestore sa najviac zameriavajú na IT správcov. Je to logické, pretože správcovia majú privilegované úrovne prístupu, čo v prípade narušenia zabezpečenia umožní útočníkovi jednoduchšie rozposlať malvér do iných zariadení vo firemnej sieti, ukradnúť dáta a zaviesť do siete ransomvér. Keďže Microsoft 365 je určený aj do firiem, ktoré nemajú IT oddelenie a správu riešenia má na starosti poverený zamestnanec, je ochrana účtov správcov obzvlášť dôležitá. Stáva sa, že takýto zamestnanec bez dostatočných skúseností v oblasti IT bezpečnosti zareaguje na podvodný e-mail s upozornením napríklad na neoprávnený prístup, pričom v správe je odkaz na falošné prihlasovacie stránky Microsoft 365, kde mali zadať svoje prihlasovacie údaje správcu.

Aj skúsení správcovia IT potrebujú vhodné nástroje na správne zabezpečenie všetkých aktív v službe Microsoft 365 pred kybernetickými útokmi. Okamžité upozornenia na detegovaný malvér a používateľsky prívetivá webová konzola im umožňujú bezodkladne podniknúť účinné opatrenia. ECOS umiestni podozrivé e‑maily do karantény a správcom automaticky odošle e‑mailové upozornenie, aby mohli podniknúť okamžité kroky smerujúce k náprave. Správcovia si môžu pozrieť podrobnejšie informácie o e‑mailoch v karanténe, prípadne ich odstrániť alebo uvoľniť z karantény. Takisto môžu nastaviť ECOS tak, aby zachytené položky automaticky odstránil alebo presunul do priečinka s nevyžiadanou poštou alebo do koša. Správcovia môžu k riadiacemu panelu ECOS pristupovať cez webový prehliadač, pričom majú k dispozícii širokú škálu informácií a funkcií:

Podrobné štatistiky detekcií obsahujú prehľad používateľov, ktorí dostávajú najviac spamu a phishingových e‑mailov, ako aj prehľad najviac podozrivých kont OneDrive. K dispozícii sú aj informácie o počte detekcií na hodinovej báze.

Filtrovanie a identifikácia detekcií umožňuje zistiť aktivity útočníkov v sieti. Využíva indikátory preukazujúce narušenie zabezpečenia. Detekcie možno v riešení ECOS filtrovať nielen na základe hashu, ale aj podľa nájomcu, vykonanej akcie, predmetu, odosielateľa, príjemcu, mena používateľa, výsledku kontroly, názvu detekcie, názvu vlastníka a objektu vlastníka.

Vlastné nastavenia ochrany na mieru umožňujú pre niektoré skupiny používateľov, ktoré si vyžadujú určitú flexibilitu, napríklad pre manažérov či obchodníkov využívajúcich vlastné zariadenia (BYOD), prípadne pre marketingových špecialistov, nastaviť voľnejšie pravidlá antispamu, čím sa zabezpečí, že budú dostávať všetku marketingovú komunikáciu od konkurencie.

Automatická ochrana nových používateľov – po vytvorení nového používateľského účtu je preň automaticky aktivovaná ochrana prostredníctvom skupinovej politiky, čo šetrí čas a uľahčuje prácu správcom.

Resumé

ESET Cloud Office Security zabezpečuje kontinuitu podnikania moderných organizácií a ponúka účinnú kombináciu filtrovania spamu, antimalvérovej kontroly a antiphishingovej ochrany, ktorá zabezpečuje firemnú komunikáciu, minimalizuje množstvo nevyžiadaných správ a bráni zneužitiu. Správcom IT uľahčuje prácu. Majú kontrolu nad okamžitými upozorneniami na detekciu malvéru a prehľad o celej firme. Riešenie takisto zvyšuje produktivitu. Keď zamestnanci nebudú rušení spamom, phishingom a inými e‑mailovými útokmi, budú môcť pracovať efektívnejšie a navyše s vedomím, že sú chránení proti prípadným hrozbám.

 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať