SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

10 praktík online vzdelávania, ktorým by ste sa mali vyhnúť

1
Učitelia, školy aj žiaci sa ocitli zoči-voči vyučovaniu na diaľku v podstate zo dňa na deň a bez poriadneho výcviku. Čelia tejto výzve statočne, no existuje niekoľko vecí, ktorým by sa pri vyučovaní na diaľku mali vyhýbať. Dali by sa zhrnúť do desiatich bodov. 1) Ukladanie priveľkého množstva úloh 2) Zadávanie úloh bez plánu spätnej väzby 3) Poskytovanie iba digitálnych možností výučby4) Známkovanie (žiaci nie sú v rovnocenných situáciách) 5) Spoliehanie sa výlučne na pracovné hárky 6) Presvedčenie, že treba dodržiavať tradičný školský rozvrh 7) Nútenie učiteľov, aby sa pri vyučovaní na diaľku držali tradičného rozvrhu 8) Používanie videonástrojov v rozpore so zákonmi na ochranu osobných údajov 9) Zverejňovanie videí alebo obrázkov detí, ktoré sa učia online, bez súhlasu rodičov 10) Úsilie o pokrytie celých učebných osnov   Niektorí si možno myslia, že už zdravý rozum predsa vyžaduje, aby sa týmto praktikám zabránilo. Realita však ukazuje, že je to potrebné.  Zdroj: esheninger.blogs ...

Redakcia

Všetky autorove články
online vzdelavanie internet web Digital dáta smart home Office

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať