NICEBOY_072021 NICEBOY_072021 NICEBOY_072021

15 pracovných miest, ktoré budú v nasledujúcich 5 rokoch najžiadanejšie

2

Pandémia zasadila svetovej ekonomike veľký úder. V priebehu niekoľkých mesiacov sa stali nezamestnanými desiatky miliónov ľudí. V máji sa síce továrne začali postupne otvárať, no v niektorých odvetviach, ako sú napríklad ubytovacie a pohostinské služby, je zlepšovanie len mierne a veľmi pomalé. Pre ľudí, ktorí hľadajú prácu alebo novú profesijnú orientáciu, web Indeed vytvoril zoznam 15 pracovných pozícií, po ktorých by mal byť v nasledujúcich piatich rokoch dopyt.

Domáce opatrovateľstvo

Takíto opatrovatelia sa starajú o klientov v ich domovoch, pomáhajú im pri každodenných úkonoch, ako je obliekanie a osobná hygiena, starajú sa o to, aby klient riadne užíval lieky, a spolupracujú s lekármi na udržiavaní zdravia klienta. Aj keď na túto prácu nie je potrebné žiadne formálne vzdelanie, neraz sa uprednostňujú uchádzači, ktorí majú certifikáciu na domácu starostlivosť alebo prax v nemocnici. Indeed uvádza priemerný plat na úrovni 11,98 USD na hodinu.

Ošetrovateľ/ka

Ošetrovatelia pomáhajú zdravotným sestrám v zdravotníckych zariadeniach, ako sú nemocnice a opatrovateľské ústavy. Medzi ich povinnosti patrí napr. zber údajov o životných funkciách pacientov, pomoc pri ich osobnej hygiene, podávanie jedla a pod. Priemerná mzda: 28 454 dolárov ročne.

Stavebný robotník

Stavební robotníci sa starajú o poriadok na staveniskách, zostavujú lešenia, obsluhujú stroje na prepravu stavebných materiálov a pomáhajú akýmkoľvek remeselníkom pri plnení ich povinností na stavbe. Niektoré pracovné miesta si môžu vyžadovať učňovskú prípravu. Priemerná mzda: 31 616 dolárov ročne.

SAMSUNG_07M2 Advertisement

Pomocník pri fyzioterapii

Fyzioterapeutickí asistenti pomáhajú fyzioterapeutom pri plánovaní stretnutí s pacientmi, nastavujú vybavenie na nasledujúce stretnutie a plnia rôzne administratívne povinnosti (prijímanie telefonátov a pod.). Priemerná mzda: 33 238 dolárov ročne.

Lekársky technológ

Jeho úlohou je prevádzkovať lekárske vybavenie používané na analýzu telesných tekutín, ako je krv a moč. Zhromažďuje vzorky, podáva správy o výsledkoch testov a spolupracuje s lekármi na stanovení diagnózy z výsledkov. Zvyčajne je potrebný bakalársky titul v odbore lekárska technológia. Priemerná mzda: 56 368 dolárov ročne.

Vodič kamióna

Kamionisti prepravujú tovar z miesta na miesto, napríklad zo skladov do maloobchodných predajní, často aj na veľké vzdialenosti. Niekedy je ich úlohou aj nakladať a vykladať tovar. Priemerná mzda: 57 616 dolárov ročne.

Analytik operačného výskumu

Analytici operačného výskumu zbierajú údaje o operáciách v danej spoločnosti. Hovoria so zamestnancami, aby identifikovali problémy v pracovnom toku, navrhujú riešenia problémov pomocou štatistických simulácií a radia vrcholovému manažmentu ohľadne najlepšieho postupu. Zvyčajne sa vyžaduje titul bakalára v oblasti operačného výskumu, štatistiky, matematiky alebo iných príbuzných odborov a znalosť práce so štatistickým softvérom. Priemerná mzda: 61 457 dolárov ročne.

Finančný poradca

Úlohou finančných poradcov je pomáhať jednotlivcom spravovať ich osobné financie. Môže ísť o plánovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov, orientáciu pri splácaní dlhov a pomoc pri výbere investícií. Môžu byť platení rôznymi spôsobmi – od provízií až po platbu za čas venovaný klientom. Priemerná mzda: 66 083 dolárov ročne.

Predplatné NEXTECH 2021

Správca zdravotníckych služieb

Správca zdravotníckych služieb je zodpovedný za chod nemocnice alebo inej zdravotníckej organizácie. Medzi jeho povinnosti patrí objednávanie vybavenia a materiálu, vedenie záznamov o dodávkach, vytváranie harmonogramov pre zamestnancov a pod. Vyžaduje sa bakalárske štúdium v ​​odbore zdravotníckej správy, obchodnej správy alebo v inej príbuznej oblasti. Priemerná mzda: 70 147 dolárov ročne.

Registrovaná zdravotná sestra

Zdravotné sestry podávajú lieky a starajú sa o liečbu pacientov, poučujú pacientov a ich rodinných príslušníkov o tom, ako zvládať choroby a poranenia, vedú záznamy o lekárskej histórii a symptómoch pacientov a majú aj množstvo iných úloh. Vyžaduje sa bakalársky alebo podobný titul alebo iné vzdelanie v odbore ošetrovateľstva. Priemerná mzda: 70 366 dolárov ročne.

Webový vývojár

Weboví vývojári vytvárajú webové stránky pre klientov pomocou programovacích jazykov, ako sú HTML a JavaScript, vytvárajú obsah na webové stránky a udržiavajú ich vrátane riešenia akýchkoľvek problémov s používateľmi. Môže sa vyžadovať bakalárske alebo podobné vzdelanie v oblasti vývoja webových aplikácií, webového dizajnu a programovania. Priemerná mzda: 72 040 dolárov ročne

Fyzioterapeut

Fyzioterapeuti pomáhajú ľuďom zlepšovať pohyblivosť a zvládať bolesť po zranení prostredníctvom cvičenia, stretchingu a používania rôznych zariadení. Potrebné je vysokoškolské vzdelanie v odbore. Priemerná mzda: 74 672 dolárov ročne

Analytik informačnej bezpečnosti

Jeho úlohou je udržiavať počítačové systémy v bezpečí monitorovaním možných narušení a implementáciou bezpečnostnej infraštruktúry v danej spoločnosti. Vyžaduje sa bakalárske štúdium v ​​odbore informatiky alebo programovania, ako aj znalosť bezpečnostných nástrojov a programov. Priemerná mzda: 81 555 dolárov ročne

Štatistik

Štatistici zhromažďujú a analyzujú údaje o danej oblasti, napríklad o poľnohospodárstve, zdraví a pod. Na základe svojich matematických a štatistických zručností vytvárajú teoretické budúce scenáre a riešenia problémov v daných oblastiach. Vyžaduje sa magisterský titul z matematiky, štatistiky alebo metodológie prieskumu. Priemerná mzda: 83 291 dolárov ročne

Vývojár softvéru 

Vytvára softvér na uspokojenie potrieb používateľov, navrhuje počítačové programy a aplikácie pre smartfóny, monitoruje efektívnosť svojich systémov a vykonáva všetky potrebné aktualizácie, aby sa zabezpečil hladký chod technológie. Vyžaduje sa bakalárske štúdium v ​​odbore počítačových vied, softvérového ​​inžinierstva alebo v inej oblasti. Priemerná mzda: 105 090 dolárov ročne

Zdroj: cnbc.com.

Redakcia

Všetky autorove články

2 komentáre

. reakcia na: 15 pracovných miest, ktoré budú v nasledujúcich 5 rokoch najžiadanejšie

28.7.2020 22:07
netrep ty ficovolic iq, iba ty chces byt najhlupejsi. Btw, slovencina by mala zaniknut, lebo je len bremenom slovakom.
Reagovať

.......................... reakcia na: 15 pracovných miest, ktoré budú v nasledujúcich 5 rokoch najžiadanejšie

28.7.2020 19:07
Netrep. V kazdom jazyku sa to preklada, iba ty zas chces byt prudky amerikanec.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať