CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

3D tlač prakticky / Výber materiálu a základy mechaniky

0
Väčšina záujemcov o 3D tlač začína tak, že si z internetu stiahne nejaké zaujímavé modely a vytlačí si ich na svojej domácej 3D tlačiarni, prípadne na tlačiarni v škole, záujmovom krúžku či coworkingovom priestore. Po prvotnom očarení možnosťami 3D tlače sa postupne začnete za­ujímať o to, aby vaše výtlačky mali požadované mechanické vlastnosti a, samozrejme, aj vzhľad, hlavne čo sa týka povrchu. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Ďalší dôležitý míľnik pri osvojovaní tejto technológie bude vlastný návrh modelu na 3D tlač, takže si budete môcť vytlačiť presne to, čo potrebujete. V článku sa zameriame na vlastnosti najčastejšie používaných filamentov, výber orientácie objektu, tlač podporných štruktúr a možnosti ďalšieho spracovania vytlačených objektov, ako je rezanie, lepenie či brúsenie. Návrhu modelov sa budeme venovať vo voľnom pokračovaní. Generovanie podpier podľa orientácie výtlačku Vyhrievanie podložky, prípadne priestoru na tlač Bežné 3D tlačiarne využívajú metódu FDM (Fu ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať