PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Ak máte problém so slabou pamäťou, možno vám pomôže elektronická protéza

0

Zdá sa, že jedinečná forma stimulácie mozgu zvyšuje schopnosť ľudí zapamätať si nové informácie. Ide o napodobňovanie spôsobu, akým naše mozgy vytvárajú spomienky. „Pamäťová protéza“ zahŕňa zavedenie elektród hlboko do mozgu. Tieto mozgové elektródy sú navrhnuté tak, aby stimulovali hipokampus, teda podporujú kódovanie spomienok. Prvými kandidátmi na takúto liečbu budú pacienti s poškodeným mozgom.

Podľa nového výskumu je táto metóda ešte účinnejšia u ľudí, ktorí majú slabú pamäť. Elektródy použité v štúdii boli široké asi milimeter a všetci dobrovoľníci ich mali implantované dostatočne hlboko v mozgu, aby dosiahli hipokampus – asi 10 centimetrov hlboko. Na pomery moderného výskumu sú pomerne primitívne a zaznamenávajú len asi 40 až 100 neurónov.

Akékoľvek pamäťové protézy určené na liečbu porúch pamäti by si vyžadovali mozgové elektródy so stovkami kontaktných bodov, ktoré by umožnili zaznamenávať a stimulovať stovky alebo tisíce neurónov. Vedci ešte musia zistiť, ako pamäťové protézy fungujú v praxi. Napríklad nemusí mať zmysel, aby zariadenie bolo neustále v prevádzke. Existuje veľa životných skúseností, ako je napr. vynášanie smetí, ktoré si ľudia s poruchou pamäti nemusia pamätať. Takisto nie je jasné, či má pamäťová protéza fungovať cez noc.

Predpokladá sa, že keď spíme, hipokampus prehráva niektoré spomienky zakódované počas dňa, aby ich uložil do iných oblastí mozgu. Vedci ešte nevedia, či by pamäťová protéza, ktorá by toto prehrávanie replikovala, zlepšila pamäť, alebo či by bolo dobré stimulovať hipokampus, keď človek spí. Tak či onak, protéza je ešte ďaleko od klinického použitia. Musíme prejsť ešte dlhú cestu, kým budeme vedieť o pamäti dosť na to, aby sme mohli tento prístup použiť na nahradenie funkcie hipokampu.

Zdroj: technologyreview.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať