SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Vytvorte si vlastné NFT

0
Jedna z vlastností, ktorá je v nás hlboko zakorenená, je niečo vlastniť a môcť o tom vyhlásiť: „Toto patrí mne.“ V prípade fyzických objektov akéhokoľvek druhu to nie je problém. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Ak niekto legálne nadobudol napríklad originál obraz od Martina Benku, patrí len jemu. Obraz ako príklad sme vybrali úmyselne, pretože na ňom sa dajú názorne prezentovať ďalšie súvisiace atribúty. V prípade obzvlášť hodnotného obrazu si záujemca o kúpu dal urobiť znalecký posudok, prípadne tento posudok dal urobiť aukčný dom, ktorý jeho kúpu sprostredkoval. K obrazu preto často býva priložené osvedčenie renomovaného znalca o tom, že dielo je originál. Dielo a jeho vlastníctvo Keď už spomíname klasické umelecké diela, pri nich rozoznávame tri formy: originál, reprodukcie a falzifikáty. Rozdiel medzi reprodukciami a falzifikátmi je v tom, že o reprodukcii čiže kópii obrazu, sochy či iného diela nikto netvrdí, že je to originál. Reprodukciu obrazu môžete mať legálne vystave ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať