CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Akadémia programovania má prvé absolventky

Tlačové správy
0

Digitálne zručnosti sú angličtinou dneška a týkajú sa ako chlapcov, tak aj dievčat. Patrí sem aj znalosť základov programovania a algoritmického myslenia, ktoré rozvíja naše logické uvažovanie. Práve tieto dva aspekty – dievčatá a digitálne zručnosti – spája projekt Microsoftu a neziskovej organizácie Aj Ty v IT, Akadémia programovania, ktorú absolvovalo prvých 63 dievčat.

Záujem o IT u mladých Sloveniek prudko klesá vo veku 13 – 16 rokov, presne vo veku, kedy sa okrem iného začínajú zamýšľať nad budúcim vysokoškolským štúdiom, ako ukázal nedávny prieskum spoločnosti Microsoft. Príčin tohto fenoménu je viac, ale ako jedna z najvypuklejších sa ukázal nedostatok ženských IT vzorov, chabá podpora zo strany učiteľov a rodičov, nižšie sebavedomie v porovnaní s chlapcami, no najmä neuvedomenie si kreatívneho rozmeru IT a jeho prepojenia s každodenným životom. Aj preto Microsoft priniesol na Slovensko projekt Akadémie programovania, ktorá má ambíciu úspešne zabojovať na všetkých spomínaných frontoch.

„Digitálne zručnosti a programovanie sú angličtinou dneška. Keď si prejdete pracovné ponuky, väčšina z nich si vyžaduje znalosť digitálnych zručností aspoň na základnej úrovni. Navyše, pri aktuálnom nedostatku IT odborníkov si nemôžeme dovoliť prichádzať o talentované dievčatá a ženy,“ hovorí Lenka Čábelová, manažérka spoločenskej zodpovednosti, Microsoft Česko a Slovensko.

- Homepage horizontal Banner 1

Na Slovensku finišuje pilotný ročník Akadémie programovania pod vedením neziskovej organizácie Aj Ty v IT, počas ktorého sa uskutočnili školenia učiteľov/lektorov, ako aj kurzy pre dievčatá. Za prvý rok sa podarilo vyškoliť 64 pedagógov základných a stredných škôl, otvorilo sa 5 krúžkov, na ktoré sa prihlásilo a úspešne ju ukončilo 63 dievčat. V rámci pilotného ročníka bol počet dievčat, ktoré sa mohli prihlásiť, obmedzený, no od septembra organizátori plánujú otvoriť krúžky v ďalších mestách. Okrem Bratislavy sa tak Akadémia programovania dostane aj do Žiliny, Banskej Bystrice, Košíc, Vranova nad Topľou, Sečoviec, Trenčína či Jakubova.

Dievčatá sa v Akadémii programovania učia programovať cez Micro:bity, mikropočítače, cez ktoré dokážu ovládať hry, detekovať pohyb, prehrávať hudbu či napojiť rôzne senzory. ,,Počas krúžku na jednej základnej škole sme s pedagógom zhodnotili, že už ani netreba nič hovoriť, dievčatá sa veľmi rýchlo v programovacom prostredí zorientovali, stíchli a celé hodiny nebolo v miestnosti počuť nič iné, len ťukot klávesnice. Časom sa však chceme viac orientovať aj na programovacie jazyky ako java alebo python, aby sa dievčatá zoznámili s tým, čo by ich čakalo aj v reálnom živote,” objasňuje Petra Kotuliaková z Aj Ty v IT. Učitelia a lektori z radov dobrovoľníkov alebo neziskových organizácií majú k dispozícii metodiky pre výučbu programovania v rôznych programovacích jazykoch, aby mohli zaradiť základy programovania aj do vyučovania alebo do záujmových krúžkov.

Viac informácií o Akadémii programovania nájdete na: akademiaprogramovania.sk

Microsoft Česká republika a Slovensko

Všetky autorove články
digitalny zrucnosti IT odbornik absolvent vyucba

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať