SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement

Ako funguje strojový preklad

0
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. V niektorých prípadoch sa využíva takzvaný surový (z anglického raw) strojový preklad bez akejkoľvek ďalšej úpravy. Takúto formu prekladu využívajú napríklad centrá technickej podpory mnohých firiem. Pojem surový presne vyjadruje charakter výstupného textu. Preto vo väčšine prípadov strojový preklad ešte upraví človek, takže vznikne text v prirodzenej reči, obohatený o jemné nuansy jazyka. Takýto typ prekladu sa označuje aj termínom machine translation post-editing. Tento spôsob prekladania sa čoraz viac začína presadzovať aj v profesionálnom preklade, napríklad v prekladateľských agentúrach. Pravidlá verzus štatistika Väčšina klasických komerčných systémov na strojový preklad funguje na základe stanovenia pravidiel a vyžaduje si množstvo práce p ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať