SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Ako reagujú podnikové aplikácie na dynamické zmeny podnikateľského prostredia

0
Primárnou úlohou aplikácií na IT podporu podnikových procesov je umožniť firmám čo najefektívnejšie fungovanie a z toho vyplývajúcu konkurencieschopnosť. Aby to dosiahli, musia ich tvorcovia zabezpečiť pravidelnú inováciu, aby dokázali pružne reagovať na požiadavky diktované čoraz dynamickejším štýlom biznisu. Takisto musia reagovať na zmeny legislatívy. Vo veľkých firmách sa aj napriek maximálnej miere integrácie väčšinou dajú identifikovať pomyselné hranice jednotlivých subsystémov a aplikácií bez ohľadu na to, či ide o klasické serverové, prípadne iné aplikácie. Nezriedka je IT infraštruktúra takejto firmy postavená na subsystémoch od rôznych dodávateľov, ako je SAP, Oracle, IBM, Microsoft... Naproti tomu v menších firmách sú podnikové aplikácie viac univerzálne, takže pokrývajú viac oblastí, či už je to podpora ekonomicko-finančných procesov, riadenie výroby, zásobovanie, maloobchod a veľkoobchod, riadenie vzťahov so zákazníkmi či mzdy a personalistika.  Aplikácie na komplexnú pod ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať