SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Zdieľanie je znakom dobre postavenej komunity

0

Rozhovor s Renátou Rybanskou, výkonnou riaditeľkou Asseco Solutions

NXT: Posledný rok sa ešte stále niesol v znamení doznievajúcej pandémie koronavírusu, vojny na Ukrajine a energetickej krízy. Akým výzvam dnes čelí trh so systémami ERP na Slovensku?

Renáta Rybanská: V oblasti systémov ERP dochádza pomaly k zmene paradigmy. Úlohou systému ERP je dnes zhromažďovať nielen finančné a ekonomické údaje, ale aj manažérske dáta. Na Slovensku a v krajinách V4 stále prevažuje tendencia chápať ERP ako čisto ekonomický softvér, ktorého procesom dominuje účtovníctvo a legislatíva.

Nastupujúca generácia podnikateľov má vízie, ktoré sú odlišné od ich predchodcov. Ich use-casy sú veľmi indivi­duálne a svoj biznis chcú robiť flexibilnejšie, než bolo zvykom doteraz. Ich nápady sú často konkurencieschopné zahraničným inováciám, ale súčasné systémy ERP na trhu neboli schopné pokryť ich potreby. Táto generácia vyžaduje nástroje na modernú správu podniku, ktoré zohľadňujú súčasné trendy v používateľskej skúsenosti a natívne zahŕňajú umelú inteligenciu. 

ERP ako ekonomický softvér sa stane v budúcnosti doménou špecifických rolí používateľov a konkrétnych špecializovaných firiem, väčšina podnikateľského sektora bude spracovanie dát pre ekonomiku a legislatívu outsourcovať. Riaditeľom tak ostane viac priestoru sústrediť sa na spracovanie manažérskych dát a využiť ich pre potreby svojho biznisu.

NXT: Zdieľaná ekonomika je vnímaná viac cez optiku B2C. Aké podnikateľské možnosti ponúka v oblasti B2B?

Renáta Rybanská: Zdieľanie čohokoľvek je znakom dobre postavenej komunity. Tie si v minulosti samy vytvárali nástroje na svoju organizáciu a korporátny svet im nestačil ponúknuť riešenia. Napríklad v Asseco Solutions využívame podporu z tzv. nórskych grantov, ktoré boli určené aj na vývoj špičkových inovácií v oblasti komunitných systémov ERP. Pridanou hodnotou každej dôveryhodnej IT firmy, ktorá je lídrom vo svojom odbore, je schopnosť zabezpečiť zdieľanie zdrojov tak, aby systému dôverovali firemní klienti aj jednotlivci. Práve veľké slovenské firmy môžu garantovať bezpečnosť systémov zdieľanej ekonomiky.

Navyše dnes sa mentalita mladých ľudí zmenila a vlastníctvo už neznamená to isté ako predtým. O prechode do cloudu sa v IT hovorí už desaťročia, ale až pre nastupujúcu generáciu je tento prechod prirodzený.

SAMSUNG 042024 Advertisement  

NXT: Znamená to koniec tradičných on-premise riešení ERP, ktoré bolo treba vo firmách náročne implementovať?

Renáta Rybanská: To si nemyslím. Keď firma začína rásť, jej potreba softvéru nie je iba o ekonomike, nabalia sa na to jej vlastné procesy a tie firmy spravidla nechcú zdieľať, aby boli opakovateľné aj pre ich konkurenciu. Aj cloudové riešenia ERP sú tým špecifické.

A aj väčšie ERP spoločnosti do svojich riešení implementujú nástroje, aby mohli používatelia čo najjednoduchšie parametrizovať a prispôsobovať softvér svojim potrebám, aby bola zabezpečená unikátnosť každého zákazníka. 

Už sa nevyvíjajú obrovské monolitické softvéry ERP, ale skôr ekosystémy menších, jednoduchších a dobre prepojených aplikácií, ktoré sa ľahšie implementujú. On-premise riešenia ani implementácia priamo u zákazníka však nikdy nevymizne, či už z technických, alebo bezpečnostných dôvodov.

NXT: Ktoré trendy ovplyvnia podľa vás najviac biznis ERP v budúcnosti?

Renáta Rybanská: Implementácie firemného softvéru vedia byť pre klientov stresujúce a finančne náročné. Nové generácie produktov by sa preto mali navrhovať tak, aby bola migrácia medzi systémami čo najjednoduchšia. Dôležitá je centralizácia dát, nad ktorými možno vytvárať biznisové use-casy na prácu so zákazníkmi, na kompletizáciu či na finančné riadenie. Kľúčové je, aby klienti mali svoju firmu pod kontrolou. Podobne ako v omnichannel marketingu je jedno, ktorým kanálom tečie vaše posolstvo, aj v dobre postavenom ekosystéme ERP je jedna informácia dostupná vo všetkých systémoch naraz.

Okrem zdieľanej ekonomiky ovplyvní trh v krátkom čase aj ekológia, ktorá v minulosti v korporátnom svete rezonovala skôr v marketingu než v samotných firemných procesoch. Vývoj sa však celkom prirodzene dostal do štádia, keď byť ekologický sa začína rovnať byť ekonomický. Osobne som tiež rada, že vďaka úspechom generatívnej umelej inteligencie v posledných mesiacoch prestáva byť AI buzzwordom. 

Asseco Solutions

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať