SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Allianz vlani odhalil 3 710 pokusov o poisťovací podvod

Bezpečnosť
0

Allianz – Slovenská poisťovňa minulý rok odhalia 3 710 pokusov o poisťovací podvod, čo je až 25 percentný medziročný nárast. Poisťovňa takto uchránila viac ako 14 miliónov eur. Počet pokusov o poisťovací podvod stúpol vo všetkých segmentoch, s výnimkou PZP. Najviac pokusov o podvod bolo v poistení osôb, teda v životnom a úrazovom poistení, až 1 332, čo je o 32 % viac ako v roku 2022. Vysoký, až 36-percentný nárast pokusov o podvod sme odhalili aj v poistení privátneho majetku. Išlo o 795 prípadov, pričom niektorí jednotlivci sa dokonca chceli neoprávnene obohatiť aj na nešťastnom minuloročnom zemetrasení. Najvyššie celkové sumy odhalila Allianz v poistení priemyslu (4,2 mil. eur), v poistení podnikateľov (3,4 mil. eur), v PZP (2,2 mil. eur) a v poistení osôb (2,1 mil. eur).

Aj v roku 2023 v poisťovacích podvodoch viedol Žilinský kraj, kde najviac podvodov bolo v okresoch Námestovo, Martin a Žilina. Druhým regiónom s najväčším počtom podvodov bol Bratislavský kraj (482), nasledoval Prešovský kraj (468) a Nitriansky kraj (463). Najvyššiu celkovú sumu podvodov za viac ako 3,3 milióny eur odhalili detektívi Allianzu v Nitrianskom kraji. Najmenej pokusov o podvod bolo naopak zaznamenaných v Košickom a Trnavskom kraji.

Častý bol aj výskyt prípadov navyšovania nákladov za škodu, snahy o opakované uplatnenie už vzniknutej škody, alebo uplatňovanie škôd, ktoré vznikli ešte pred začatím platnosti poistenia. V životnom a úrazovom poistení bola najčastejším pokusom o podvod snaha uplatniť si nárok na plnenie za chorobu alebo úraz, ktorý vznikol buď pred uzatvorením poistnej zmluvy, alebo iným spôsobom, ako popisuje poistený. Najčastejšie išlo o takzvané zatajenie predchorobia v dotazníku, ktorý poistený vypĺňa pri uzatváraní poistnej zmluvy. Poistení väčšinou zatajujú kardiovaskulárne choroby a ochorenia pohybového aparátu, najmä kĺbov a chrbtice.

Uvedieme niekoľko kurióznych pokusov o poisťovací podvod

Poistený nahlásil čelný náraz svojho športového auta do stromu na zasneženej ceste na horskom priechode. Keďže išlo o obľúbené miesto rýchlych jázd športových vozidiel, detektívi poisťovne  prípad preverili. Z tzv. čiernej skrinky vyčítali údaje, ktoré prezradili, že na vozidle boli v čase nárazu vypnuté bezpečnostné systémy, motor pred nárazom pracoval v neobvykle vysokých otáčkach a vozidlo jazdilo kolísavou vysokou rýchlosťou. Ďalej zistili, že skupina priateľov si vozidlo striedala a pokúšali sa prejsť trasu so zákrutami čo najrýchlejšie šmykom. Takýto spôsob jazdy na hranici možností vozidla s úmyselne vypnutými bezpečnostnými systémami nie je poistením krytý, preto bolo plnenie v hodnote 50-tisíc eur zamietnuté.

Po zemetrasení na východnom Slovensku v októbri minulého roka, ktoré klientom Allianzu spôsobilo takmer 2 000 škôd na majetku, sa našli viacerí, ktorí sa pokúšali uplatniť si staršie škody na svojej nehnuteľnosti. Najčastejšie takto hlásili popraskané múry, poškodené základy nehnuteľností a strešné konštrukcie, poškodenie omietok v interiéri aj na fasádach budov, poškodenie rámov dverí, zasklenia a tiež poškodenie kotlov, elektrického vedenia a kanalizácie Dva týždne po zemetrasení napríklad nahlásil poistený upchanie odpadového potrubia vodným kameňom, ktorý sa mal uvoľniť v dôsledku zemetrasenia. Oprava bola možná iba vykopaním a výmenou potrubia. Keďže škoda bola mimo epicentra otrasov, po detailnom šetrení sa zistilo, že nejde o následky zemetrasenia, ale o dlhodobé upchávanie potrubia tuhými zvyškami splaškov, spôsobené najmä nedostatočným vyspádovaním potrubia.

Poistený nahlásil úraz zápästia, ktorý údajne vznikol v posledný deň platnosti poistnej zmluvy. K hláseniu priložil lekársku správu o ošetrení, ktorá nemala uvedený dátum vzniku úrazu, čo správa väčšinou uvádza. Poisťovňa plnenie vo výške 80 eur klientovi vyplatila. Následne si poškodený uplatnil nárok za rovnaký úraz ešte raz, a to z nového úrazového poistenia, ktoré si uzavrel v deň, keď zaniklo staré poistenie. Ako dátum vzniku úrazu uviedol prvý deň platnosti novej zmluvy a doložil tú istú lekársku správu o ošetrení. Ide o pokus vylákať dvojnásobné poistné plnenie za jednu škodu, keď si klient zrejme uvedomil, že má novú zmluvu, z ktorej by bolo poistné plnenie niekoľkonásobne vyššie, a to až 800 eur. Požadovaný nárok na plnenie bol zamietnutý.

Detektívi Allianzu riešili aj kuriózny prípad vo veľkosklade so spotrebnou elektronikou. Zamestnávateľ tam postupne v mene svojich zamestnancov nahlásil 10 poistných udalostí, ktoré sa stali v krátkom časovom slede a vždy rovnakým spôsobom. Podľa hlásenia zamestnanec prevážal na vysokozdvižnom vozíku paletu s televízormi a svojou neopatrnosťou poškodil vždy jeden kus televízora. Nasledovalo deväť rovnakých hlásení, vždy v mene iného zamestnanca. Po preverení sa zistili nezhody v informáciách o časoch vzniku a časoch prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Doklady vykazovali znaky manipulácie s údajmi o vzniku škody aj falšovania podpisov zamestnancov na vyhláseniach o zavinení. Zistilo sa že škodu spôsobil len jeden zamestnanec. Jeho poistka však nepokrývala celú vzniknutú škodu v hodnote 18-tisíc eur, preto sa zamestnávateľ snažil uplatniť si ju z poistných zmlúv ďalších deviatich zamestnancov.

Poškodený si chcel z poistenia zodpovednosti stavebnej firmy uplatniť poškodenie základov a obvodového múra rodinného domu vplyvom stavebných prác na vedľajšom pozemku. Porovnaním fotiek na Google Street View sa zistilo, že jeho stavba bola poškodená už pred začatím stavebných prác u suseda. Pravdepodobne išlo o dlhodobý vplyv dažďovej vody, ktorý podmýval základy budovy. Poškodený vlastné poistenie nemal, preto sa pokúsil škodu v hodnote 8 000 eur zvaliť na stavebné práce na vedľajšom pozemku

Poisťovací podvod je trestný čin, za ktorý hrozí sadzba od 8 do 15 rokov, v závislosti od závažnosti prípadu. Len za minulý rok má Allianz rozpracovaných celkovo 13 trestných oznámení za pokusy o podvod.

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Allianz poistovna poisťovacie podvody

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať