SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Systém ERP a e-shop

0

Naša spoločnosť For Best Clients, s. r. o., s vlastným e-shopovým produktom Grandus patrí k najskúsenejším realizátorom prepojení vlastných systémov s e-shopom na Slovensku. Na základe našich skúseností vieme definovať, že prepojenie systému ERP s e-shopom môže často predstavovať množstvo výziev.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Na čo by ste sa teda mali zamerať?

Synchronizácia údajov

Cieľom je zabezpečenie presnej, pravidelnej a najmä spoľahlivej synchronizácie údajov medzi systémom ERP a e-shopom. Táto synchronizácia by nemala mať dátové okná, teda medzery, ktoré môžu viesť k nesúladom v skladových zásobách produktov a preberaní objednávok. Zamerajte sa najmä na tieto dve operácie a všímajte si, či pri zvýšenom počte objednávok v krátkom čase nemôže vznikať priestor na chybovosť medzi časom, keď klient nakúpi a keď ERP objednávku preberie. Správne nastavenie a technologické riešenie je nevyhnutné na zabránenie nadmernému predaju, skorému vypredaniu alebo inej chybovosti. Spolu s cenou produktu dajte tieto atribúty na pomyselnú najvyššiu a najkritickejšiu úroveň v prepojení.

• Kompatibilita

Platformy ERP a e-shopu môžu byť postavené na rôznych technológiách alebo môžu používať rôzne formáty údajov, preto je podstatné im definovať spoločný jazyk, ktorým budú komunikovať. Pri výbere správneho riešenia vždy, ak je možnosť, odporúčame siahnuť po všeobecne zaužívaných formátoch na úkor vlastných, možno jednoduchších, no účelových riešeniach. Zabezpečíte si tak udržateľnosť prepojenia aj pre prípady personálnych či obchodno-partnerských zmien. Dbajte na existenciu, správu a aktualizáciu dokumentácie k vašim riešeniam a prepojeniam.

• Prispôsobenie a konfigurácia

Takmer každý klient má jedinečné nároky, obchodné procesy a požiadavky. Prispôsobenie systémov ERP a elektronického obchodu špecifickým potrebám môže byť náročné. Nájdite si partnera, ktorý má reálne skúseností s rôznymi prepojeniami a druhmi podnikania, v niektorých prípadoch je výhodnejšie zaužívané interné procesy prispôsobiť odporúčaniam než sa snažiť vytvárať riešenia na mieru. Vyváženie správnej miery flexibility a štandardizácie je kľúčové pre rentabilnosť riešenia.

• Bezpečnosť a ochrana údajov

Integrácia systémov zahŕňa zdieľanie citlivých obchodných a zákazníckych údajov medzi ERP a platformami elektronického obchodu. Zabezpečenie robustných bezpečnostných opatrení, šifrovanie údajov a súlad s nariadeniami o ochrane osobných údajov sú kľúčové pre ochranu dôverných informácií.

• Rýchlosť, výkon

Prepojenie by malo byť navrhnuté tak, aby zvládalo veľké objemy údajov, čo sa môže zísť napríklad pri raste spoločnosti alebo aj v prípade neočakávaných okolností, ktoré môžu nárazovo zvýšiť dopyt po vašich produktoch (pandémia, vojna...). Dobre navrhnutý konektor by nemal mať problém zvládať nápor desiatok tisíc produktov na synchronizáciu do e-shopu a stoviek objednávok denne do systému ERP. Optimalizácia výkonu, škálovateľnosti a odolnosti proti chybám sú dôležité na udržanie pozitívneho používateľského zážitku z nákupu a predchádzanie problémom v systéme.

• Školenie používateľov a riadenie zmien

Implementácia integrácie ERP a e-shopu si často vyžaduje školenie zamestnancov na efektívne používanie nových procesov a systémov. Dobre zvládnuté riadenie zmien, zabezpečenie prijatia používateľmi a poskytovanie nepretržitej podpory sú pre úspešnú integráciu kľúčové.

Prekonanie týchto ťažkostí si vyžaduje starostlivé plánovanie, spoluprácu medzi špecializovanými tímami a využitie odborných znalostí od špecialistov na ERP a e-commerce. Vyberte si partnera, ktorý má skúseností, dbá na existenciu technických špecifikácií a dokumentácií, a vyhraďte potrebné interné kapacity na spoluprácu pri návrhu jednotlivých procesov.

Úvodné FOTO:  pikisuperstar on Freepik.com

 

Mgr. Róbert Lešundák, For Best Clients, s. r. o.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať