SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Budúcnosť elektronického zdravotníctva už teraz

Tlačové správy
0

Slovensko má za sebou 9 mesiacov skúseností s projektom eZdravie. Jeho dnešnú podobu určili plány z minulosti, súčasné rozvojové programy predurčia, aké bude digitálne zdravotníctvo na Slovensku v budúcnosti.

Súčasný stav a blízka budúcnosť digitalizácie slovenského zdravotníctva bola nosná téma medzinárodnej konferencie o digitálnej medicíne, The future is now, na ktorej sa stretli vedúci predstavitelia rozvojových procesov v oblasti elektronického zdravotníctva a digitálnej medicíny. Podujatie otvorili páni Mgr. Aleksandar Heina, veľvyslanec Chorvátskej republiky v SR a Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií SR. Podujatia sa zúčastnili aj ďalší reprezentanti z Ministerstva zdravotníctva SR, NCZI, SL. Lekárskej a Lekárnickej komory. Na konferencii sa bolo možné taktiež stretnúť so zahraničnými hosťami, odborníkmi a lídrami z farmaceutických spoločností, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, reprezentantmi IT spoločností, ako aj zástupcami štátnej správy a samospráv, lekármi a reprezentantmi zdravotníckych poisťovní.

„Budúcnosť digitálneho zdravotníctva na Slovensku je v telemedicíne a v mobilných platformách s okamžitou dostupnosťou zdravotníckych informácií..“ povedal pán Peter Blaškovitš vo svojom úvodnom príhovore k rozvoju digitálneho zdravotníctva na Slovensku. Implementačné procesy a ťažkosti s tým spojené sú prirodzenou súčasťou každého veľkého projektu. „Už mnohokrát som poďakoval všetkým profesionálom zo zdravotníctva a urobím to mnohokrát hocikedy inokedy za ich úsilie pri zavádzaní digitálneho zdravotníctva. My môžeme mať akokoľvek dobré technológie a riešenia, bez ich podpory sa projekt úspešne implementovať nepodarí..“, povedal Peter Blaškovitš.

„Táto konferencia je dobrým príkladom ako zlepšiť spoluprácu v high tech oblastiach, zdieľaním a výmenou informácií medzi krajinami, aj v oblasti digitálneho zdravotníctva..“ povedal o.i. pán Aleksandar Heina. „Chorvátsko patrí medzi EU lídrov v digitalizácii zdravotníckeho sektora“ doplnil veľvyslanec na úvod konferencie.

Rečníci a odborníci zo zahraničných organizácií predstavili rôzne riešenia zberu údajov pre potreby zdravotníckych zákrokov a zaujímavé boli tiež prezentácie úspešných modelov z iných krajín, umožňujúce zdieľať skúsenosti, výsledky a vízie digitálnej medicíny.

Osobitou časťou konferencie boli panelové diskusie. „Za dva roky sa nám podarilo urobiť kus roboty v implementácii projektu eZdravie. Máme pripojených 60% poskytovateľov zdravotníctva..“, reagovala pani Lucia Bánovská, senior projektový manažér z NCZI na otázku k implementácii projektu, ktorého súčasťou je aj široká komunita farmaceutov. „My lekárnici vnímame eZdravie pozitívne, stále sú ale oblasti, ktoré ešte nie sú dokončené. Veríme, že všetky ťažkosti budú postupne vyriešené“ dodala pani PharmDr. Miroslava Snapková, z Farmaceutickej Fakulty UK v Bratislave.

Bez zdravotných poisťovní by digitalizácia zdravotníctva nemala zmysel. „Udržať štát tam, kde si myslíme že je rola štátu, správne motivovať lekárov a poskytovateľov a ako zapojiť do procesu pacientov.“ To sú tri priority, ktoré vymenovala pani Zuzana Horníkova, zástupkyňa poisťovne Dôvera na otázku, kde kladú dôraz v procese digitalizácie zdravotníctva. „Informovaný pacient robí lepšie rozhodnutia..“ dodala pani Zuzana Horníkova k otázke o dôležitosti úlohy komunikácie pre projekt eZdravie.

Zber, vyhodnocovanie a vhodné využitie zdravotníckych informácií bolo najviac komunikovanou  témou konferencie. „Mám informácie, čo s nimi..“ reagoval Prof. Lorenzo G. Mantovani na otázku, ktoré sú najčastejšie chyby pri zavádzaní projektov elektronického zdravotníctva. Projekt eZdravie je vo svojej úvodnej fáze, využitie údajov v centrálnych zdravotníckych systémoch je zatiaľ vízia. Aj preto slová profesora Mantovaniho môžu byť pre lídrov slovenského digitálneho zdravotníctva inšpirujúce a zároveň poučné.

Rovnako zaujímavá bola i otázka moderátora podujatia, pána Mladena Kovačeka, zároveň spoluorganizátora konferencie, ktorú smeroval na pána Petra Kažíka, hosťa z odboru riadenia programov Ministerstva zdravotníctva SR, týkajúca sa najbližších cieľov elektronického zdravotníctva na Slovensku. „Pre zvýšenie celkovej kvality zdravotníckych služieb máme pripravených päť reformných zámerov, ktorých obsahom sú aj rozvojové témy elektronického zdravotníctva na Slovensku..“, uviedol vo svojej reakcii pán Peter Kažík a reformné zámery podrobnejšie predstavil.

Konferencia sa uskutočnila 5. októbra v bratislavskom hoteli Holiday Inn, za účasti okolo stovky hostí zo Slovenska i zahraničia, vrátane panelových hostí. Organizátormi konferencie boli Hit konferencia a QuBit Academy.

Hit konferencia – CEO Mladen Kovaček, ktorý úspešne organizuje konferencie v oblasti elektronického zdravotníctva na Balkáne.

QuBit Academy, súčasť QuBit Conference, ktorá je úspešnou slovenskou spoločnosťou prinášajúcou vzdelávacie podujatia a medzinárodné konferencie v oblasti inovácií a kybernetickej bezpečnosti.

Zobrazit Galériu

Cyber STRING

Všetky autorove články
zdravotnictvo konferencia online udaje digitalizacia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať