SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Digitalizácia výroby v roku 2021

0

Uplynulý rok urobil pre digitalizáciu našich životov oveľa viac než všetky predošlé. Dokonca aj v školách, kde sa venovali informačným technológiám len okrajovo, sa zapojili takmer všetci učitelia do online výučby.

Vyskúšali si špeciálny komunikačný softvér, začali využívať elektronické prezentácie, animácie, zdieľanie dokumentov. Medzi školami sú však napriek tomu priepastné rozdiely. Tie lepšie od samého začiatku zvolili spoločnú komunikačnú platformu, svojich učiteľov zaškolili a žiaci to potom majú jednoduchšie a sú pri výučbe efektívnejší. Tie horšie školy nechali všetko bez koordinácie. Každý učiteľ zvolil iný prístup.

Aj medzi výrobnými podnikmi sú v digitalizácii veľké rozdiely. Podniky so stratégiou sa dajú prirovnať k prístupu lepších škôl a podniky bez stratégie sú zmietané aktivitami jednotlivcov. Vedúci dielne si kúpi softvér na riadenie vybraných troch strojov, plánovač divízie B svoj izolovaný plánovací softvér, nákupca si zaobstará softvér na komunikáciu s dodávateľmi, predajcovia svoje CRM atď. A výsledok? Zmienení jednotlivci sú vo svojich oblastiach spokojní. Veď si vypiplali svoje „deti“ a sú na ne pyšní: „Zostáva už len, aby to všetko začalo komunikovať, aby sme nemuseli stále prepisovať údaje z jedného softvéru do druhého.“ Lenže kto má tú komunikáciu zariadiť? Široko-ďaleko neexistuje dodávateľská firma, ktorá by sa špecializovala na prepojovanie cudzích SW. Takže treba žiadať o spolupráci jednotlivých dodávateľov tých už implementovaných softvérov. A kto to bude koordinovať? Aké technológie budú použité? Kto vyjde viac v ústrety tomu druhému? Kto bude zodpovedný za prípadnú nadprácu? Kto to všetko zaplatí?

Už desať rokov sa hovorí o univerzálnych rozhraniach medzi systémami a vznikli aj špeciálne technológie na integráciu softvéru. No stojí to peniaze, vždy to vyžaduje ochotu na spoluprácu dodávateľov všetkých integrovaných SW a tá zďaleka nie je samozrejmá. Často sa stretávame napr. s potrebou napojiť do systému ERP výrobnú linku alebo obrábacie centrum s vlastným riadiacim softvérom. Dodávateľ stroja a riadiaceho systému je však len zriedka ochotný odovzdať dokumentáciu ku komunikačnému rozhraniu. Dôvodom je jeho snaha predať k stroju ešte ďalšie svoje softvéry a tie by sa integráciou s podnikovým informačným systémom stali zbytočnými.

Takže kadiaľ z toho von? Jeden integrovaný softvér, ktorý by pokryl všetky potreby výrobného podniku, neexistuje a nikdy existovať nebude. Napriek tomu sa však musia firmy snažiť minimalizovať počet softvérov, ktoré budú vedľa seba prevádzkovať. Jadrom bude vždy podnikový systém ERP. Musí pokryť všetky kľúčové procesy od predaja s EDI komunikáciou so zákazníkmi cez nákup, výrobu, plánovanie až po ekonomiku a mal by byť spojnicou aj pre všetky špecializované systémy. Je teda veľmi dôležité, aby išlo o otvorený systém ERP, ktorý je schopný na integráciu využiť viac technológií. Potom sa dokáže prispôsobiť okolitým SW, ktoré môžu byť v schopnostiach komunikácie obmedzenejšie. A dodávateľ systému ERP musí mať špecialistov, ktorí vedia a chcú systém ERP prepájať s ďalšími softvérmi.

Na aké softvéry v rámci digitalizácie najčastejšie narážame?

Môžeme ich rozdeliť do troch skupín:

• roboty a manipulátory,

• riadiaci SW strojov a výrobných liniek,

• špecializované SW zlepšujúce jednotlivé časti podnikových procesov.

Roboty a manipulátory sú z hľadiska integrácie s podnikovým systémom zvyčajne najmenej náročné, často ich vôbec netreba napájať. Pracujú autonómne, snímajú svoje okolie a vykonávajú preddefinované úkony. Náš klient z potravinárstva napr. nahrádza niekoľko ľudí vo výrobe robotmi, ktoré budú obracať zrejúce syry.

Riadiaci SW strojov sú pre integráciu so systémom ERP oveľa väčšie príležitostí. Na to, aby začali správne pracovať, potrebujú vedieť, čo majú vyrábať, koľko toho majú vyrobiť, aký program majú použiť a pod. Všetky tieto informácie obsahuje systém ERP vo výrobných príkazoch. A ERP, naopak, potrebuje spätnú informáciu o tom, ako výroba prebiehala. Implementujeme teraz paralelne 4 výrobné firmy s takou integráciou. Elektrotechnická firma má 170 rôznorodých strojov na automatické osadzovanie plošných spojov a ich kontrolu. Komunikácia je obojsmerná a čas reakcie na vyhľadanie údaja a spätnú väzbu sa musí pohybovať pod 200 ms. V japonskej automotive firme napojujeme do riadenia s elektronickým kanbanom 250 strojov. Cieľom je úkolovať stroje údajmi z výrobných príkazov a nahlasovať prácu automaticky snímanými údajmi. Vo firme na výrobu tlakových fľaštičiek na spreje sa zase napojujeme na komplexné výrobné linky hneď v niekoľkých výrobných bodoch. Na rovnakom termináli kombinujeme pokyny pre riadiaci systém linky s údajmi systému ERP. V lisovni zase zavádzame MES s dotykovými obrazovkami, kde operátori vyberajú z naplánovaného radu výrobných príkazov aktuálne príkazy na realizáciu, ťahom dávajú pokyny na mobilné terminály skladníkom na závoz strojov zvitkami, hlásia prácu jednoduchým potvrdzovaním vopred vyplnených množstiev zo snímačov zdvihov, tlačia paletové štítky s QR kódmi a skladníci potom jednoduchými skenmi vyrobené artikle naskladňujú alebo posúvajú na ďalšie pracoviská. Veľké dotykové displeje motivujú operátorov vyhodnocovaním ukazovateľov zo systému ERP, zobrazujú výkresy a dokumentáciu a zabezpečujú efektívnu spoluprácu s majstrami a údržbou. U ďalších klientov sme zase pomáhali s automatizáciou skladových operácií. Nejde len o optimalizáciu umiestnenia, ale treba priamo komunikovať s automatizovanými skladovacími systémami. U klienta vyrábajúceho nábytkové hrany riadime z ERP vysokozdvižné vozíky pri vyskladňovaní. Skladník naskenuje vyskladňovací zoznam a stlačí plyn vozíka. Ten sám nabehne do správnej regálovej bunky a zobrazí skladníkovi množstvo materiálu na vychystanie. Skladník vykoná manipuláciu a stlačí plyn. Vozík sa posunie do ďalšej bunky podľa zoznamu a opäť zobrazí pokyny na manipuláciu atď. Podobne napojujeme aj systémy KARDEX – skrine s pohyblivými regálmi. Príležitostí je veľa a každý stroj alebo mechanizmus pre nás predstavuje iné možnosti komunikácie, riadenia a pripojenia.

A čo špecializované softvéry zamerané na jednotlivé časti podnikových procesov?

Sem by som určite zaradil APS plánovanie. Každý solídny systém ERP obsahuje sofistikované plánovacie mechanizmy MRPII s optimalizáciou množstva na výrobu a nákup v čase naprieč zákazkami. No len čo začneme s podrobným rozvrhovaním operácií do obmedzených kapacít pokročilými metódami, dochádza systémom ERP dych a musí nastúpiť špecializovaný APS. Ten však nemôže fungovať izolovane. Musí prevziať optimalizované výrobné príkazy zo systému ERP vrátane kusovníkov, postupov, strojov a ich kapacitných kalendárov, nákupných objednávok a zákaziek, prípadne sekundárnych obmedzení a ďalších údajov podľa špecifík výroby. Až potom je APS schopný rozvrhovať a kvalita rozvrhovania je závislá od kvality rozvrhovacích metód. Často vyvíjame špeciálne rozvrhovacie metódy na mieru konkrétnym zariadeniam. A front operácií je potom nevyhnutné vrátiť do systému ERP na vizualizáciu na jednotlivých pracoviskách a na evidenciu reality.

Nedávno sme dokončili implementáciu v jednej z výrobných tovární SIEMENS. Podľa slov plánovača je efekt ohromujúci. Zatiaľ čo predtým plánovali s rezervami medzi príkazmi a operáciami v hodinách až dňoch a polotovary museli ukladať do medziskladov, dnes nadväzujú operácie medzi pracoviskami jedna na druhú tak, že mohli medzisklady minimalizovať, a diely sa prevážajú rovno z pracoviska na pracovisko. Úspora manipulácie, skladových priestorov, časov prestavenia, zníženie priebežných dôb výroby, rozpracovanosti a pod. To všetko sú efekty kvalitného APS plánovania a jeho integrácie s okolím.

Ďalšie špecifikum je vyťažovanie faktúr a dokumentov. Dlho omieľanú tému považuje väčšina čitateľov laikov za dávno vyriešenú, ale v praxi to také jednoduché nie je. Treba mať kvalitný skenovací a vyťažovací softvér, ktorý dokáže nielen previesť grafiku na znaky s minimálnou chybovosťou, ale dokáže aj vzniknutý text rozobrať do štruktúrovaných informácií. O akého zákazníka ide v dokumente, aký výrobok, množstvo, sumu, čo je variabilný symbol, čo sú dane a pod. To správne identifikovať vyžaduje samoučiaci sa softvér. Kým je chybovosť nad 3 %, efekt vyťažovania je minimálny. Účtovník vám povie, že je pre neho istejšie údaje prepísať do systému ERP ako ich nahrať a potom kontrolovať položku po položke a hľadať chyby očami. Takéto riešenie vrátane efektívnej integrácie sa oplatí firmám, ktoré spracúvajú veľké množstvo dokladov a zároveň nemajú možnosť štruktúrovaného odovzdávania dokumentov systémom ERP partnerov napr. pomocou EDI elektronickej komunikácie, ako je to bežné v automotive priemysle alebo v reťazcoch.

A ako ste na tom vy? Máte informačnú stratégiu smerujúcu k úspešnej digitalizácii vašej firmy alebo skôr nakupujete čiastkové softvéry a plátate nedostatky jedného systému iným systémom? Máte podnikový systém a dodávateľa, ktorý je schopný a pripravený integrovať doň ďalšie systémy alebo budete riešiť komunikáciu ručným prepisovaním údajov?

FOTO: upklyak / Freepik

Vladimír Bartoš, riaditeľ pre stratégiu, Minerva Česká republika, a. s.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať