CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Eurofondy: Prispejte k zníženiu byrokracie, vyjadrite sa!

Tlačové správy
0

Úrad vicepremiéra Pellegriniho pokračuje v ťažení proti byrokracii.  V oblasti eurofondov môžu ďalší krok určiť priamo ľudia žiadajúci či využívajúci tieto zdroje. Sekcia Centrálny koordinačný orgán (CKO) spúšťa anonymný dotazníkový prieskum, v ktorom môžu respondenti hodnotiť aktuálnu administratívnu záťaž.

„Vyzývam nielen starostov, primátorov, podnikateľov a občianske združenia, ale všetkých vás, ktorí ste v tomto programovom období žiadali o eurofondy na svoje projekty, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu,“ apeluje generálna riaditeľka sekcie CKO Denisa Žiláková. Považuje prieskum CKO za šancu prispieť k riešeniu problematického javu, s ktorým sa žiadatelia zaručene streli. „Byrokracia pri eurofondoch je totiž povestná, čo je obrovská škoda a brzda rozvoja pre množstvo dobrých aktivít v tejto krajine. V tomto roku sme už urobili veľa krokov, no spoločne  môžeme robiť ďalej  oveľa viac,“ dodáva.

Dotazníkový prieskum je určený pre žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku pri projektoch spolufinancovaných z eurofondov v programovom období 2014 - 2020. Úrad očakáva, že jeho výsledky pomôžu identifikovať, kde je potenciál ďalšieho znižovania byrokracie.

Dotazník pozostáva zo 17 uzavretých i otvorených otázok a pre respondentov bude dostupný online do 31. januára 2018 na stránke vicepremier.gov.sk. po kliknutí: Dotazník administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z fondov EÚ v programovom období 2014-2020.

Podobný dotazníkový prieskum prebehol z iniciatívy CKO aj v programovom období 2007 - 2013. V období od 6. 12. 2013 do 30. 1. 2014 sa doň zapojilo 2137 respondentov a jeho závery pomohli k zapracovaniu vhodných spôsobov zníženia administratívnej záťaže do Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), základného dokumentu upravujúceho spôsob čerpania EŠIF. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predpokladá, že aj teraz získa podobnú vzorku respondentov. Pre lepšie porovnanie zvolil aj rovnaké časové obdobie, od Mikuláša do konca januára.

Popri vyhlásenom Akčnom pláne na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF tak vzniká základ na ďalšie zjednodušovanie procesov presne tam, kde ich ľudia v praxi cítia ako administratívne náročné.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
eurofondy prieskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať