CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Hacknuté sinice môžu fotosyntézou vyrábať vodík ako palivo

2
Výroba vodíka pomocou slnečnej energie predstavuje možnosť zníženia našej závislosti od fosílnych palív. No čo tak vyrábať vodík fotosyntézou? Fotosynteticky vyrobený vodík je atraktívne a udržateľné palivo. Tím nemeckých biotechnológov nedávno využil fotosyntetické organizmy a upravil sinice tak, že pri osvetlení slnečným žiarením vyrábajú veľké množstvo vodíka. Pohrali sa s fotosyntetickými proteínmi jednobunkovej sinice Synechocystis sp. PCC 6803. K fotosystému tejto sinice pripojili NiFe-hydrogenázu HoxYH, čím vytvorili komplex na fotosyntetickú výrobu vodíka. Zistili, že takto upravené sinice fungujú a rastú, hoci pomalšie ako bežné sinice tohto druhu. Výsledný mutant dosahuje vysokú koncentráciu fotosynteticky vyrobeného vodíka. Hacknuté sinice vyrábali vodík po celé hodiny, čo je vcelku nevídané. Zdroj: nature.com. Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
veda vyskum

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať