ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Koronakríza potvrdila dôležitosť inovácií v bankovníctve

0
Banky dlhodobo a cieľavedome vychovávajú svojich klientov, aby sa snažili maximálne obmedziť platenie v hotovosti a aby kamenné pobočky navštevovali, len ak je to skutočne nevyhnutné. Rôznym spôsobom nás motivujú, aby sme si všetko potrebné vrátane zriadenia účtu či žiadosti o úver vybavili cez internet alebo z mobilnej aplikácie. Preto sa v čase koronakrízy ukázalo, že bankový sektor je na situáciu tohto typu, keď sme viac než inokedy odkázaní na moderné digitálne technológie, veľmi dobre pripravený. Nemáme na mysli finančné rezervy, ale digitalizáciu procesov predovšetkým na komunikáciu s klientmi. V porovnaní napríklad so školstvom, štátnou či verejnou správou a aj mnohými firmami sú na tom banky, čo sa týka aplikácie IT inovácií, veľmi dobre. Zatiaľ čo v mnohých odvetviach sa o digitalizácii len veľa hovorí, prípadne sa prijímajú nie príliš koncepčné heterogénne riešenia, bankový sektor môže byť v tomto ohľade vzorom. Digitalizácia umožňuje bankám zjednodušovať a zrýchľovať interné ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
korona covid

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať