CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Modernú sieť si možno vyskúšať i na Slovensku

Tlačové správy
0

Najmodernejšiu sieťovú architektúru pre dátové centrá si teraz možno vyskúšať úplne bez rizika. Spoločnosť ALEF Distribution SK ako prvá priniesla na Slovensko v rámci svojho kompetenčného centra ukážkové prostredie architektúry Cisco ACI Multi-site. Slovenské firmy tak získali možnosť otestovať si najnovšie svetové trendy prispôsobené lokálnym požiadavkám. Aplikačne orientovanú architektúru teraz možno jednoducho spravovať aj naprieč viacerými dátovými centrami (tzv. Multi-Site).

Pri voľbe technológie pravdepodobne nič nedokáže nahradiť osobnú skúsenosť a možnosť vidieť konkrétne riešenia priamo v akcii, prípadne si ich aj rovno vyskúšať. Preto sme sa v spoločnosti ALEF Distribution SK rozhodli vybudovať demonštračné a testovacie prostredie, využívajúce architektúru Cisco ACI Multi-Site a sprístupniť ju záujemcom,“ hovorí Marián Klas, Team Leader in Data Center, ALEF Distribution SK.

Predchádzajúce verzie aplikačne orientovanej architektúry Cisco ACI fungovali len v rámci jednej lokality. To znamená, že zákazníci, využívajúci viacero dátových centier, museli spravovať všetky svoje nasadenia samostatne. Zabezpečenie nepretržitej prevádzky a prevencie výpadkov si však vyžaduje vzájomné prepojenie jednotlivých sieťových komponentov.

Cisco ACI Multi-site práve také prepojenie umožňuje. Každý zo sieťových komponentov pritom stále predstavuje nezávislú dostupnostnú lokalitu. Napĺňa tak požiadavku na zabezpečenie dostupnosti príslušných aplikačných služieb a garantuje, že výpadky sieťovej infraštruktúry alebo konfiguračné omyly v rámci jedného dátoveho centra nebudú mať vplyv na aplikačné komponenty v iných zónach. Ak teda prestane fungovať jedno dátové centrum, automaticky ho nahradí iné, čím sa predíde výpadkom a následným škodám.

Riešenie okrem toho ponúka integrované zabezpečenie komunikácie medzi jednotlivými sieťovými komponentmi.

V rámci demonštračného prostredia si záujemcovia môžu otestovať rôzne scenáre nasadenia, ako i ukážku Proof of Concept. K dispozícii je seniorná technická podpora i konzultácie.  Otestovanie tejto architektúry, odolnej proti výpadkom a šitej priamo na mieru, firmám poskytne presný obraz možností a nárokov, ktoré umožnia lepšie plánovať sieťovú prevádzku a ušetriť tak budúce náklady.

ALEF Distribution SK

Všetky autorove články
ALEF Cisco siet technológie internet

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať