SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Majú konzultácie e-shopu zmysel?

0

Počas prevádzky e-shopu je majiteľ alebo marketingový tím taký zahltený a ponorený do práce spojenej s chodom e-shopu, že na rozvoj veľakrát nezostáva kapacita a e-shopy sa ocitnú v akomsi začarovanom kruhu, z ktorého sa ťažko vychádza. E-shop môže napredovať a jeho čísla rásť, ale jeho vzhľad, funkcie a použiteľnosť majú tendenciu stagnovať. Aby ste sa dokázali z tohto bodu pohnúť, je dobré sa pozrieť na e-shop očami niekoho iného. Takýto nadhľad sa ťažko hľadá vo firme, keďže s e-shopom váš tím pracuje denne. Práve preto je dobré sa poobzerať po profesionálovi, ktorý má odstup od značky, odstup od funkcionality a dokáže sa pozrieť na e-shop očami návštevníka.

 Takýto pohľad sa nazýva OUT OF THE BOX, je to teda stav, keď sa na problém alebo celý systém dokážeme pozrieť akoby z vtáčej perspektívy. Odporúčam preto pozrieť sa po odborníkovi, ktorý tak ako ja dokáže ponúknuť súbor informácií, ktoré okamžite posunú e-shop minimálne z používateľskej stránky ďalej. Takýto človek nie je zaťažený históriou značky a práve aj vďaka tomuto oslobodeniu dokáže prísť s nápadmi alebo zlepšeniami, ktoré sú buď zaužívané, overené, alebo všeobecne známe.

Ďalšie výhody, ktoré konzultant môže ponúknuť:

1. Hlboká analýza dát: Konzultant môže vykonať detailnú analýzu dát o návštevnosti, predaji a správaní zákazníkov. Na základe týchto dát dokáže identifikovať trendy a problémové miesta, ktoré si váš interný tím nemusí všimnúť.


2. Inovatívne riešenia:
Konzultanti majú skúsenosti z rôznych trhov a projektov, čo im umožňuje priniesť inovatívne riešenia a nové nápady, ktoré by vášmu tímu možno nenapadli.

3. Optimalizácia konverzného pomeru:
Pomocou osvedčených techník a najlepších praktík môžu konzultanti pomôcť zvýšiť konverzný pomer vášho e-shopu, čo znamená viac dokončených nákupov a vyššie príjmy.

4. Školenia a rozvoj tímu:
Konzultanti môžu poskytovať školenia a workshopy pre váš tím, čím zvyšujú jeho odborné zručnosti a schopnosti. Takto sa váš tím naučí nové techniky a postupy, ktoré môže okamžite aplikovať v praxi.

 5. Zlepšenie zákazníckej podpory:
Konzultanti môžu pomôcť nastaviť efektívnejšie procesy zákazníckej podpory, čo zlepší spokojnosť zákazníkov a zvýši ich lojalitu.

Ďalšie dôvody, prečo e-shop môže využiť konzultanta:

1. Nezávislý pohľad:
Konzultant prináša nezávislý a objektívny pohľad, ktorý je oslobodený od interných predpojatostí a historických vzorcov správania.

 2. Rýchlejší pokrok: Vďaka odborným znalostiam a skúsenostiam konzultanta môžete dosiahnuť pokrok oveľa rýchlejšie, ako keby ste sa snažili riešiť problémy len s internými zdrojmi.

 3. Efektívne využitie zdrojov: Konzultant vám môže pomôcť efektívnejšie využívať vaše existujúce zdroje a identifikovať oblasti, kde môžete ušetriť čas a peniaze.

 4. Prístup k najnovším trendom: Konzultanti sú často informovaní o najnovších trendoch a technológiách, čo znamená, že vám môžu pomôcť implementovať najnovšie inovácie, ktoré vám pomôžu udržať krok s konkurenciou.

Záver

Investícia do konzultácií pre váš e-shop môže priniesť obrovské výhody. Či už ide o hlbokú analýzu dát, inovatívne riešenia, optimalizáciu konverzného pomeru, školenia pre váš tím, alebo zlepšenie zákazníckej podpory, konzultanti môžu posunúť váš e-shop na vyššiu úroveň. Nezávislý pohľad a odborné znalosti konzultantov môžu rýchlo a efektívne pomôcť prekonať stagnáciu a naštartovať rast vášho e-shopu.

 Ja osobne, ako konzultant a majiteľ programátorskej firmy, jednoznačne konzultácie odporúčam a povzbudzujem na ne e-shopy. Na trhu je veľa expertov a možno využiť rôzne služby, či už naše, alebo iné, aby ste získali nový pohľad a odborné rady, ktoré vám pomôžu dosiahnuť úspech a splniť potenciál vášho e-shopu. Aj takto sa dá pomôcť tomu, aby váš e-shop bol konkurencieschopný a napredoval v tomto hyperkonkurenčnom prostredí.

www.forbestclients.com, www.grandus.sk

 

 

 

 

 

 

Ivan Kopčík, For Best Clients, s. r. o.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať