ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

Nad Big Bangom sa vznáša otáznik

0
Je možné, že náš vesmír vždy existoval, a nová teória kvantovej gravitácie odhaľuje, ako by to mohlo fungovať. Bruno Bento, fyzik, ktorý študuje povahu času na univerzite v Liverpoole vo Veľkej Británii, vo svojej práci použil novú teóriu kvantovej gravitácie, nazývanú teória kauzálnych množín, v ktorej sú priestor a čas rozdelené na diskrétne časti časopriestoru. Podľa tejto teórie na určitej úrovni existuje základná jednotka časopriestoru. Bento a jeho spolupracovníci použili metódu kauzálnych množín na skúmanie počiatku vesmíru. Zistili, že je možné, že vesmír nemal začiatok a existoval vždy do nekonečnej minulosti a len nedávno sa vyvinul do podoby, ktorú nazývame Veľký tresk. Kvantová gravitácia je možno najfrustrujúcejší problém, ktorému moderná fyzika čelí. Máme dve mimoriadne účinné teórie vesmíru: kvantovú fyziku a všeobecnú relativitu. Kvantová fyzika priniesla opis troch zo štyroch základných prírodných síl (elektromagnetizmus, slabá interakcia a silná interakcia). Všeobec ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať