SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Naučte sa vyvíjať Android aplikácie – prehrávanie zvuku a videa

1
Na podporu práce s multimédiami sú na platforme Android pre vývojárov aplikácií k dispozícii triedy AudioManager, - trieda umožňuje aplikáciám prehrávať zvukové efekty a zvukové súbory, či ovládať hardvérové ​​zariadenia súvisiace s prehrávaním zvuku, napríklad reproduktory a bezdrôtové slúchadlá. Aplikácie získa referenciu na triedu AudioManager volaním metódy  getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE). Následne je možné načítať zvukové súbory a ovládať hardvérové zariadenia. SoundPool  - trieda obsahuje kolekciu zvukových vzoriek alebo streamov. SoundPool  umožňuje miešať a hrať viac vzoriek súčasne.  RingtoneManager, Ringtone – na ovládanie zvukov vyzváňania a alarmov MediaPlayer – trieda umožňuje aplikáciám prehrávať audio a video súbory. Z triedy MediaPlayer budete najčastejšie využívať metódy setDataSource() - pomocou tejto metódy oznámite triede MediaPlayer, aké streamy sa budú prehrávať. prepare() - v metóde sa inicializuje MediaPlayer a načítajú sa potrebné multimediálne s ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Vývoj Android Android aplikácie Android Studio

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať