SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Nová verzia GPT-4 je múdrejšia a už dokáže rozpoznať aj zložité obrázky

Technológie
0

Spoločnosť OpenAI predstavila svoju najnovšiu platformu umelej inteligencie GPT-4, ktorá má niekoľko nových funkcií, vďaka ktorým je pokročilejšia ako jej predchodkyňa GPT-3.5. Jednou z významných noviniek je schopnosť prijímať obrázky ako vstup popri texte, čo jej umožňuje analyzovať obrázky a poskytovať odpovede prostredníctvom textu.

SAMSUNG_032023_M Advertisement

Platforma je tiež sofistikovanejšia a schopnejšia vďaka využitiu väčšieho množstva údajov a výpočtov. GPT-4 dokáže spracovať viac ako 25 000 slov textu, čo umožňuje spracovávať dlhšie kontextové dotazy a rozhovory bez toho, aby boli zmätočné.

GPT-4 má však stále niektoré obmedzenia, na ktorých riešení OpenAI pracuje, vrátane sociálnych predsudkov, halucinácií a nepriateľských podnetov. Napriek týmto obmedzeniam dosahuje GPT-4 medzi účastníkmi testovania v priemere vyššie skóre ako GPT-3.5.

Jedným z najzaujímavejších aspektov systému GPT-4 je bezpochyby jeho schopnosť porozumieť obrázkom aj textu. GPT-4 dokáže popísať - a dokonca interpretovať - pomerne zložité obrázky, napríklad identifikovať adaptér Lightning Cable z obrázka pripojeného iPhonu. Schopnosť porozumieť obrázkom zatiaľ nie je dostupná pre všetkých zákazníkov OpenAI - OpenAI ju na začiatku testuje s jediným partnerom, spoločnosťou Be My Eyes. Nová funkcia virtuálneho dobrovoľníka Be My Eyes, ktorú poháňa technológia GPT-4, dokáže odpovedať na otázky týkajúce sa obrázkov, ktoré jej boli zaslané. Spoločnosť vysvetľuje, ako funguje, v príspevku na blogu: "Ak napríklad používateľ pošle obrázok vnútra svojej chladničky, virtuálny dobrovoľník bude schopný nielen správne identifikovať, čo sa v nej nachádza, ale aj extrapolovať a analyzovať, čo sa z týchto ingrediencií dá pripraviť. Nástroj potom môže ponúknuť aj niekoľko receptov na tieto prísady a poslať návod krok za krokom, ako ich pripraviť."

S GPT-4 zavádza OpenAI novú schopnosť API, "systémové" správy, ktoré umožňujú vývojárom predpisovať štýl a úlohy opisom konkrétnych pokynov. Systémové správy, ktoré sa v budúcnosti dostanú aj do ChatGPT, sú v podstate inštrukcie, ktoré udávajú tón - a stanovujú hranice - pre ďalšie interakcie umelej inteligencie. Systémová správa môže napríklad znieť: "Ste učiteľ, ktorý vždy odpovedá sokratovským štýlom. Nikdy nedáte študentovi odpoveď, ale vždy sa snažíte položiť tú správnu otázku, aby ste mu pomohli naučiť sa samostatne myslieť. Svoju otázku by ste mali vždy prispôsobiť záujmu a vedomostiam študenta a rozdeliť problém na jednoduchšie časti, až kým nie je na tej správnej úrovni pre nich."

"GPT-4 vo všeobecnosti nemá vedomosti o udalostiach, ktoré nastali po tom, ako dostal drvivú väčšinu svojich údajov (september 2021), a neučí sa zo svojich skúseností," píše OpenAI. "Niekedy sa môže dopustiť jednoduchých chýb v uvažovaní, ktoré sa nezdajú byť v súlade s kompetenciami v toľkých oblastiach, alebo je príliš dôverčivý pri prijímaní zjavne nepravdivých vyhlásení od používateľa. A niekedy môže zlyhať pri riešení ťažkých problémov rovnako ako ľudia, napríklad zavedením bezpečnostných chýb do kódu, ktorý vytvorí."

OpenAI však konštatuje, že v určitých oblastiach dosiahol zlepšenie; GPT-4 napríklad menej často odmieta požiadavky na to, ako syntetizovať nebezpečné chemikálie. Spoločnosť uvádza, že GPT-4 celkovo o 82 % menej často reaguje na žiadosti o "zakázaný" obsah v porovnaní s GPT-3.5 a o 29 % častejšie reaguje na citlivé žiadosti - napr. lekárske rady a všetko, čo sa týka sebapoškodzovania - v súlade so zásadami OpenAI.

"Tešíme sa, že GPT-4 sa stane cenným nástrojom na zlepšenie života ľudí, pretože bude poháňať mnohé aplikácie," píše OpenAI. "Pred nami je ešte veľa práce a tešíme sa na zlepšovanie tohto modelu prostredníctvom spoločného úsilia komunity, ktorá na ňom stavia, skúma ho a prispieva k nemu."

Používatelia aplikácie ChatGPT Plus majú k možnostiam GPT-4 okamžitý prístup a vývojári sa môžu prihlásiť na čakaciu listinu a začať implementovať túto technológiu do svojich vlastných aplikácií a služieb. Chatbot Bing AI od spoločnosti Microsoft už využíva technológiu GPT-4, a to od svojho predbežného spustenia minulý mesiac. Využívanie ChatGPT Plus stojí 0,03 dolára za 1 000 "prompt" tokenov (približne 750 slov) a 0,06 dolára za 1 000 "completion" tokenov. GPT-4 už využívajú rôzne spoločnosti vrátane Duolingo, Morgan Stanley a Stripe.  

Zdroj: openai.com

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať