SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Prečo je treba prepnúť mobily na letový režim aj keď letíte

Bezpečnosť
0

Zrejme ste už počuli v lietadle upozornenie, aby vaše elektronické zariadenia boli nastavené na letový režim. A možno vás zaujíma, prečo je to potrebné. Letecká navigácia a komunikácia sa spoliehajú na rádiové služby, ktoré sa od 20. rokov 20. storočia koordinujú s cieľom minimalizovať rušenie. V súčasnosti používaná digitálna technológia je oveľa pokročilejšia ako niektoré staršie analógové technológie, ktoré sme používali pred 60 rokmi. Výskum ukázal, že osobné elektronické zariadenia môžu vysielať signál v rovnakom frekvenčnom pásme ako komunikačné a navigačné systémy lietadla, čím vytvárajú elektromagnetické rušenie.

V roku 1992 americký Federálny úrad pre letectvo USA a spoločnosť Boeing v nezávislej štúdii skúmali používanie elektronických zariadení na rušenie lietadiel a nezistili žiadne problémy s počítačmi, mobilmi alebo inými osobnými elektronickými zariadeniami počas nekritických fáz letu (kritické fázy sú vzlet a pristávanie). Navyše americká Federálna komisia pre komunikáciu začala vytvárať vyhradené frekvenčné pásma pre rôzne použitia, ako sú mobilné telefóny a navigácia a komunikácia v lietadlách, takže sa navzájom nerušia. Rovnakú stratégiu majú vlády na celom svete. V EÚ môžu elektronické zariadenia zostať zapnuté od roku 2014.

Prečo potom letecký priemysel naďalej zakazuje používanie mobilných telefónov? Jedným z problémov je pozemné rušenie. Bezdrôtové siete sú prepojené radom veží; siete by sa mohli preťažiť, ak cestujúci letiaci cez tieto pozemné siete používajú svoje telefóny. Počet cestujúcich, ktorí leteli v roku 2021, bol viac ako 2,2 miliardy, pritom je to len polovica počtu cestujúcich v roku 2019. Prevádzkovatelia bezdrôtových sietí môžu mať pravdu.

Nové bezdrôtové siete 5G – žiaduce pre ich vyššiu rýchlosť prenosu dát – vyvolali v rámci leteckého priemyslu obavy. Šírka rádiového pásma je obmedzená, no stále sa doň snažíme pridávať ďalšie nové zariadenia. Letecký priemysel poukazuje na to, že frekvenčné spektrum bezdrôtovej siete 5G je mimoriadne blízko frekvenčného spektra vyhradeného pre letectvo, čo môže spôsobiť rušenie navigačných systémov v blízkosti letísk, ktoré pomáhajú pri pristávaní lietadiel.

V každom prípade je teda rozumné obmedziť používanie mobilných telefónov v lietadlách, kým sa vyriešia problémy súvisiace s 5G. Väčšina leteckých spoločností v súčasnosti poskytuje zákazníkom služby Wi-Fi, ktoré sú buď platené, alebo bezplatné. Vďaka novým technológiám Wi-Fi by cestujúci mohli teoreticky používať svoje mobilné telefóny na aj počas letu. Používanie telefónov počas letu teda v súčasnosti nenarušuje schopnosť lietadla fungovať.

Zdroj: theconversation.com

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať