SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Programovanie PLC – Siemens Logo! analógové vstupy a funkcie

Mikrokontroléry
0
V predchádzajúcich častiach sme predstavili možnosti programovania „entry level“ PLC Siemens Logo!, či už priamo pomocou tlačidiel na module, alebo vo vývojovom prostredí Logo! Soft Control. Pokračujeme ukážkami ďalších možnosti využitia Siemens Logo!. Začneme možnosťami spracovania analógových hodnôt.  Príklady sú vo videu  Analógové vstupy modulu PLC Siemens LOGO! sú schopné spracovávať napäťový signál v rozsahu 0 -10 V, prúdový signál v rozsahu 0 - 20 mA alebo v rozsahu 4- 20 mA. Konkrétny rozsah, ktorý bude použitý sa nastavuje v nastaveniach PLC. V našich príkladoch sme na vytvorenie napäťovej úrovne na analógových vstupoch použili potenciometer v zapojení ako delič napätia.  Pri použití napájacieho napätia 24 V je nutné pred potenciometer o hodnote 10 kOhm zaradiť ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
PLC priemyselná automatizácia Siemens Logo! programovanie