SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement

Prvý detektor deepfake pracujúci v reálnom čase

0
Intel predstavil produkt FakeCatcher, ktorý charakterizuje ako úplne prvý detektor falošných videí na svete fungujúci v reálnom čase. Údajne má presnosť 96 % a pracuje na základe analýzy pixelov pomocou inovatívnej fotopletyzmografie (PPG). FakeCatcher sa od väčšiny detektorov založených na hlbokom učení líši tým, že hľadá autentické stopy v skutočných videách, a nie v surových údajoch, aby odhalil známky neautentického obsahu. Jeho metóda je založená na PPG, metóde používanej na meranie množstva svetla, ktoré je buď absorbované, alebo odrazené krvnými cievami v živom tkanive. Keď naše srdce pumpuje krv, žily menia farbu a tieto signály technológia zachytí, aby zistila, či je video falošné alebo nie. Detektor zhromažďuje tieto signály z 32 miest na tvári predtým, ako ich algoritmy prevedú do časopriestorových máp, na základe ktorých sa rozhodne, či je video pravé alebo falošné. Deepfake videá sú čoraz väčšou hrozbou na celom svete. Podľa správy spoločnosti Gartner firmy vynaložia n ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať