Reportáž z akcie Konica Minolta: Zvýšte efektivitu svojho podnikania

Technológie
0

Vo štvrtok 27. 9. 2018 organizovala Konica Minolta v priestoroch žilinského Event Housu podujatie Let's play IT, kde prezentovala moderné technológie určené pre firmy.

Ak sa vám názov spoločnosti spája s foto a videotechnikou, sú to už iba dozvuky z minulosti. Od fúzie dovtedy samostatných firiem Konica a Minolta sa táto spoločnosť zaoberala najmä tlačovými technológiami. V posledných rokoch sa však ponuka rozrastá viac do šírky a v procese tejto transformácie sa z firmy stáva silný poskytovateľ komplexných IT produktov a služieb. Tie sme pekne pospolu „pod jednou strechou“ mali možnosť vidieť priamo na mieste.

V spolupráci s ABBYY Konica Minolta ponúka službu FlexiCapture na vyťažovanie a jednoduché spracovanie dát z fyzických dokumentov či dokladov. Na základe vami preddefinovaných kritérií pomocou ORC pri skenovaní vyselektuje iba tie údaje, ktoré sú pre vás relevantné. Napríklad IČO, typ a cenu služby. Toto potom následne exportuje do XLS, SharePointu či databáz ODBC a pod. Veľmi efektívny spôsob, ako odbúrať byrokraciu tradičným prepisovaním, ktorého sa veľa firiem stále drží zubami nechtami.

Extrahovanie preddefinových údajov z faktúry počas procesu digitalizácie

Šikovná je i integrácia dochádzkového systému do multifunkčných zariadení. Tieto moduly sú ale takisto dostupné i samostatne, s tým, že spôsob autentifikácie je vždy v dvoch variantoch: kartou a pomocou odtlačku prstu (s analýzou živosti tkaniva). Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov je jednoduché a rozhranie softvéru prehľadné a obsahuje všetky užitočné štatistiky: kto, kde a kedy bol/nebol, čo uľahčuje prácu nielen mzdovému oddeleniu, ale i vedeniu firmy.

Karta s mesačnou dochádzkou zamestnanca

Na báze aplikácií Microsoftu, WEBCOMu a na IOT môžete mať k dispozícii informačný systém, ktorý je vynikajúci napríklad pre servisných technikov (ale samozrejme šírka využitia je obrovská). Na strane klienta prostredníctvom špecifických snímačov sa v súčinnosti s nejakým z mikropočítačov monitoruje správanie konkrétneho zariadenia a v prípade nejakých anomálií systém automatizovane zasiela notifikáciu zodpovednej osobne. Takýmto spôsobom sa ušetria náklady za preventívne servisné prehliadky. A mnohé poruchy sa dajú odstrániť elegantne i na diaľku bez potreby výjazdu.

Symbióza internetu vecí s informačným systémom Konica Minolta. Vo vzorovom tuneli je predmetom sledovania je správny chod ventilátorov

Trochu komplikovanejšie to môže byť v prípade väčších výrobných hál, kde môže dochádzať k poruchám vplyvom prehriatia či naopak kvôli príliš nízkej teplote. Aj na takéto použitia sú pripravené termovízne kamerové systémy Mobotix. Na rozdiel od tradičných ručných kamier snímajú celé pracovisko, a to i počas neprítomnosti zamestnancov. Vďaka nepretržitému záznamu sa môžete na problémové miesto pozrieť a analyzovať ho i s odstupom času. Snímače majú vysoké rozlíšenie a nemajú ťažkosti ani s menšími súčiastkami. To je ale opäť iba jeden z x spôsobov možností použitia.

Používateľské rozhranie kamerových systémov Mobotix

Návštevníkov upútali i priemyselné inteligentné okuliare Konica Minolta. Už teraz vo výrobe mnohých firiem nahrádzajú tradičné servisné manuály. Tie sú namiesto papierovej či tradičnej elektronickej podoby premietané holograficky pred pravým okom. Snímky pracovného postupu sa prepínajú obslužným tlačidlom a počas jednotlivých úkonov má technik obidve ruky voľné pre spravované zariadenie. Tesne pred uvedením do predaja je i variant s rozšírenou podporou streamovania obrazu (prednou kamerou) s možnosťou vzdialenej hlasovej navigácie.

Inteligentné priemyselné okuliare na šarmantnej modelke. Sklíčko je transparentné a nijako neobmedzuje rozhľad pracovníka

Pozornosť si zaslúžila aj platforma (K2) na automatizáciu firemných procesov, zabezpečenie a správa 3D tlače, ale i cloudové riešenia. Výhodou je, že to všetko ja pod jednou hlavičkou (Konica Minolta) a nemusíte tak každú službu riešiť s inou firmou. I tento fakt samotný prispieva zefektívňovaniu práce.

Na záver na základné otázky o firme ochotne odpovedali generálny riaditeľ pre slovenský trh, Tomáš Bednář, a vedúci strategického plánovania, Kazumasa Takayanagi.

PC Revue: Prečo transformácia na komplexného poskytovateľa IT služieb?

Konica Minolta: Firma je postavená na tlačových technológiách, ktoré perfektne fungujú. Ale nakoľko sme japonská firma pozeráme sa dlhodobo dopredu a očakávať od tlače (hlavne kancelárskej tlače) nejaký ďalší rozvoj sa dnes už nedá, minimálne na rozvinutých trhoch. Takže je to o rozvinutí a posunutí ďalších technológií, ktoré paralelne nastupujú s doterajším biznisom. Plán transformácie platí posledných päť rokov, no teraz je to už viditeľnejšie, pretože najskôr sme začali s prestavbami interne a dnes je ich už vidieť aj v produktoch a službách, ktoré bežne ponúkame.

PC Revue: Má vôbec Konica Minolta ako koncern u nás nejakú konkurenciu?

Konica Minolta: Konkurenciu máme, samozrejme, ale trh je veľmi pestrý. Vždy sme boli zvyknutí sa porovnávať s Xeroxom, Canonom a podobnými firmami, no dnes sme inde. To znamená, že tu vidíte inteligentné okuliare, v ktorých extrémne využívame svojho know-how v optike. Na rozdiel od firiem ako Google a podobne, ktoré to predstavili a mali všetko založené na softvéri. Pre nás je dôležitá optika – v tom je to jedinečné. Máme ale aj veľké množstvo softvérových riešení, kde zase fungujú lokálne firmy. Tam si myslíme, že Konica Minolta má tú schopnosť tieto riešenia globálne pokryť. Máme nadhľad, funguje medzinárodné prepojenie... je veľa technológií, na ktorých spolupracujeme s partnermi, ktorí sú vo svete špičkou. Nedá sa jednoducho povedať, či máme alebo nemáme konkurenciu. Konkurencia existuje, ale my sa snažíme o širokú integráciu našich možností.

PC Revue: Dá sa povedať, že ste sa už etablovali v tých veciach, ktoré chce robiť a výhľadovo to bude viac-menej o inováciách?

Konica Minolta: Určite. Povedľa toho, že máme plány do budúcnosti, tak 2/3 vecí z toho, čo tu vidíte, sú už bežne v praxi používané, fungujú.

PC Revue: Na akého zákazníka Konica Minolta cieli?

Konica Minolta: Sme striktne B2B, to znamená, že nemáme služby a produkty pre koncových používateľov a spolupracujeme s firmami. Je to od segmentu malých podnikov, a to i v tom chápaní ktoré máme tu – od firiem o 20 až 30 zamestnancoch až po tie najväčšie firmy.

PC Revue: Je niečo, čo by mohlo byť zaujímavé pre čitateľov PC REVUE a na stánkoch vašich partnerov to zrejme neodznelo? A je v pláne rozširovať ponuku o ďalšie segmenty, ktoré tu teraz nie sú?

Konica Minolta: To čo ponúkame je reálne, je dnes k dispozícii, nie je to o prezentáciách, o rozprávaní, o víziách do budúcnosti. Tie produkty a služby sú tu a nezačínajú až teraz, ale nejakú dobu ich už predávame. Na Slovensku máme tisícky zákazníkov. Nie sme technologická firma, ktorá hovorí na konferenciách, viac pracujeme s reálnymi vecami. Veľa zákazníkom analyzujeme biznis, ponúkame im riešenia na mieru a mnoho z nich ich aj má. To si myslíme, že je kľúčové.

Zobrazit Galériu

Ľubomír Samák

Všetky autorove články
biznis IT Digital dáta IoT internet smart tech

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať