SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Slovensko je v rebríčku digitálnej konkurencieschopnosti až na 47. priečke

1
Švajčiarsky inštitút IMD vydal už tretí rebríček digitálnej konkurencieschopnosti World Digital Competitiveness Ranking. Index meria kapacitu a pripravenosť 63 ekonomík prijímať a využívať digitálne technológie ako kľúčovú hnaciu silu ekonomickej transformácie v oblasti podnikania, štátnej správy a v širšej spoločnosti. Hodnotenie je postavené na troch faktoroch. Prvý faktor sa týka nehmotnej infraštruktúry čiže znalostí (objavovanie, pochopenie a osvojenie si nových technológií, teda stav školstva, výskumu a dostupnosť talentov). Technologický faktor hodnotí celkový kontext, teda možnosti rozvoja digitálnych technológií (dostupnosť kapitálu, digitálnu infraštruktúru, stav štátnej správy a legislatívy). Napokon faktor pripravenosti skúma úroveň pripravenosti ekonomiky na digitálnu transformáciu (prispôsobivosť spoločnosti na nové technológie, ochota podnikateľov skúšať nové veci, vzťah štátu k IT). Poradie na prvých 5 priečkach sa oproti predchádzajúcemu rebríčku nezmenilo: USA, Sing ...

Redakcia

Všetky autorove články
Slovensko vzskum Digital dáta internet