Slovensko je v rebríčku digitálnej konkurencieschopnosti až na 47. priečke

1

Švajčiarsky inštitút IMD vydal už tretí rebríček digitálnej konkurencieschopnosti World Digital Competitiveness Ranking. Index meria kapacitu a pripravenosť 63 ekonomík prijímať a využívať digitálne technológie ako kľúčovú hnaciu silu ekonomickej transformácie v oblasti podnikania, štátnej správy a v širšej spoločnosti. Hodnotenie je postavené na troch faktoroch.

Prvý faktor sa týka nehmotnej infraštruktúry čiže znalostí (objavovanie, pochopenie a osvojenie si nových technológií, teda stav školstva, výskumu a dostupnosť talentov). Technologický faktor hodnotí celkový kontext, teda možnosti rozvoja digitálnych technológií (dostupnosť kapitálu, digitálnu infraštruktúru, stav štátnej správy a legislatívy).

Napokon faktor pripravenosti skúma úroveň pripravenosti ekonomiky na digitálnu transformáciu (prispôsobivosť spoločnosti na nové technológie, ochota podnikateľov skúšať nové veci, vzťah štátu k IT). Poradie na prvých 5 priečkach sa oproti predchádzajúcemu rebríčku nezmenilo: USA, Singapur, Švédsko, Dánsko, Švajčiarsko. Z rozvíjajúcich sa európskych krajín je na tom najlepšie Estónsko na 29. mieste.

Z krajín V4 sa najvyššie umiestnilo Poľsko na 33. pozícii. Česká republika klesla z 33. na 37. miesto, pričom si pohoršila prakticky vo všetkých sledovaných subkategóriách. Slovensko sa posunulo z 50. miesta na 47. Zaznamenalo zlepšenia vo všetkých faktoroch, najväčšie v oblasti pripravenosti, a to vďaka pozitívnym posunom v zavádzaní a využívaní online služieb. Polepšilo si aj Maďarsko zo 46. na 43. miesto.

Zdroj: emerging-europe.com.

Redakcia

Všetky autorove články
Slovensko vzskum Digital dáta internet

1 komentár

no jo no reakcia na: Slovensko je v rebríčku digitálnej konkurencieschopnosti až na 47. priečke

8.10.2019 14:10
tak ono už aj ten učiteľ mi vravel v škole, že ten internet to je taká bodka kom :-D
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať