PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Štúdia: Modré svetlo z telefónov môže zvýšiť riziko skorého nástupu puberty a narušiť plodnosť

Bezpečnosť
0

Zlý vplyv modrého svetla na spánok sa skúma už dlho, ale odborníci sa obávajú, že nekontrolované používanie smartfónov a tabletov medzi mládežou by mohlo byť škodlivejšie, než sme predpokladali. Turecký výskumný tím zistil, že vystavenie modrému svetlu, ktoré vyžarujú mobilné telefóny a tablety, v mladom veku môže zvýšiť riziko skorého nástupu puberty u dieťaťa a v budúcnosti môže dokonca poškodiť jeho plodnosť.

Modré svetlo zvýšilo hladiny reprodukčných hormónov u potkanov, ktoré mu boli pravidelne vystavované, čo spôsobilo, že prešli pubertou skôr a utrpeli zmeny vo vaječníkoch, ktoré by mohli potenciálne poškodiť budúcu plodnosť. Mohlo by to vysvetliť skokový nárast prípadov predčasnej puberty (keď dieťa dospieva oveľa skôr, ako je to typické), ktorý nastal počas pandémie COVID-19, keď milióny detí trávili denne viac hodín pred obrazovkami svojich zariadení.

Predplatné NEXTECH 2021

Výskumníci v štúdii použili 18 samíc potkanov. Hlodavce boli rozdelené do troch skupín. Jedna skupina bola umiestnená na normálny svetelný cyklus, zatiaľ čo ďalšie dve boli vystavené buď 6, alebo 12 hodinám modrého svetla každý deň. V oboch skupinách s modrým svetlom nastala puberta podstatne skôr, ako by sa očakávalo. Potkany v 12-hodinovej skupine mali skoršiu pubertu ako v šesťhodinovej skupine, čo poukazuje na koreláciu medzi zvýšenou expozíciou modrému svetlu a časom puberty.

Tím zaznamenal aj fyzické zmeny v tkanive vaječníkov potkanov. Zatiaľ nie je isté, do akej miery sa tieto zistenia vzťahujú na ľudí, ale naznačujú potenciálne riziko, ktoré môžu tieto všadeprítomné zariadenia niesť. Takisto sa zistilo, že potkany v štúdii majú nižšie hladiny melatonínu ako ich rovesníci, čo je v súlade so škodlivým vplyvom, ktorý má modré svetlo aj na ľudský spánok.

Zdroj: dailymail.co.uk.

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať