CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Štúdia: Umelá inteligencia by mohla zautomatizovať až 30 % pracovných miest

Spoločenské dopady
0

Podľa správy spoločnosti McKinsey transformačná sila umelej inteligencie už začala meniť pracovné prostredie. A tento trend sa bude len zrýchľovať. Správa poukazuje na kľúčové poznatky o potenciálnych zmenách na trhu práce a zdôrazňuje potrebu adaptability a pripravenosti pracovníkov a odvetví. Tu je päť kľúčových poznatkov zo správy, ktoré osvetľujú dôsledky generatívnej umelej inteligencie pre pracovnú silu.

1.       Premiestňovanie pracovných miest 

Správa spoločnosti McKinsey predpovedá, že do roku 2030 bude musieť v súvislosti s rozvojom generatívnej AI prejsť na nové pracovné pozície v USA približne 12 miliónov ľudí. Očakáva sa, že automatizácia poháňaná technológiou generatívnej AI nahradí mnohé rutinné a opakujúce sa úlohy v rôznych odvetviach. Hoci to môže viesť k zvýšeniu produktivity a efektívnosti, zároveň to predstavuje výzvu pre pracovnú silu, aby sa prispôsobila a rekvalifikovala.

2.       Zmena pracovných modelov

Správa poukazuje na významný trend v oblasti zmien pracovných miest v poslednom období. Viac ako polovicu z 8,6 milióna pozorovaných zmien pracovných miest tvorili ľudia, ktorí sa presúvali z pozícií v oblasti stravovacích služieb, služieb zákazníkom, kancelárskej podpory a výroby. Tieto úlohy sú obzvlášť náchylné na automatizáciu, pretože často zahŕňajú opakujúce sa a predvídateľné úlohy, ktoré môžu efektívne vykonávať systémy umelej inteligencie. Reakcia pracovnej sily na tieto zmeny určí tempo transformácie na trhu práce.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

3.       Potenciál generatívnej umelej inteligencie automatizovať pracovné miesta

Schopnosti generatívnej AI môžu výrazne narušiť trh práce. V správe sa uvádza, že do roku 2030 by táto technológia mohla automatizovať až 30 % pracovných miest. Automatizácia bude mať pravdepodobne vplyv na rôzne odvetvia, okrem iného na výrobu, financie a služby zákazníkom. Nemusí to však nevyhnutne znamenať zrušenie pracovných miest; namiesto toho môže ísť o transformáciu pracovných úloh a vytvorenie nových príležitostí.

4.       Dvojaký vplyv generatívnej umelej inteligencie

Generatívna umelá inteligencia môže automatizovať mnohé pracovné miesta v oblastiach, ako je veda, technológia, inžinierstvo, matematika (STEM), zdravotníctvo, stavebníctvo a pod., zároveň však predstavuje príležitosti na rast v týchto odvetviach. Generatívna AI môže napríklad pomôcť zdravotníckym pracovníkom pri diagnostike a plánovaní liečby, čím sa zlepší starostlivosť o pacientov. V stavebníctve môže AI optimalizovať návrhy budov a zefektívniť riadenie projektov, čím sa zvýši efektivita.

5.       Kontrastné trendy v oblasti zamestnanosti

Správa spoločnosti McKinsey poukazuje na rozdielne trajektórie rastu v jednotlivých odvetviach. Odvetvia zdravotníctva, STEM a stavebníctva zaznamenávajú rast pracovných miest, ktorý je spôsobený technologickým pokrokom a rastúcim dopytom starnúceho obyvateľstva po službách zdravotnej starostlivosti. Na druhej strane počet pracovných miest v oblasti kancelárskej podpory a služieb zákazníkom klesá, a to najmä v dôsledku automatizácie a digitalizácie.

Hoci automatizácia predstavuje pre niektoré odvetvia výzvy, ponúka aj transformačné príležitosti na rast a efektívnosť. Budúcnosť práce bude nepochybne formovať adaptabilita pracovnej sily a schopnosť odvetví zodpovedne využívať technológie umelej inteligencie.

Zdroj: marktechpost.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať