SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Superpočítač odhalil príčinu vyhynutia neandertálcov

4
Klimatológovia z juhokórejského Centra IBS pre klimatickú fyziku zistili, že na rozdiel od doteraz prevládajúcich názorov vyhynutie neandertálcov nebolo spôsobené ani náhlymi zmenami podnebia a ľadovými dobami, ani krížením s homo sapiens. Podľa nových superpočítačových simulačných modelov iba konkurencia medzi neandertálcami a homo sapiens môže vysvetliť rýchly zánik neandertálcov asi pred 43 až 38-tisíc rokmi. Neandertálci žili v Eurázii najmenej 300 000 rokov. Potom asi pred 43 až 38 000 rokmi náhle zmizli, zanechajúc v súčasných populáciách homo sapiens iba slabé genetické stopy. Je známe, že ich vyhynutie sa časovo zhodovalo s obdobím rýchlych zmien klimatických podmienok, ako aj s príchodom homo sapiens do Európy. Jednou z najväčších výziev evolučnej antropológie bolo zistiť, ktorý z týchto faktorov bol hlavnou príčinou. Na to však treba použiť matematické modely, ktoré môžu realisticky simulovať migráciu neandertálcov a homo sapiens, ich interakcie, konkurenciu a kríženie v me ...

Redakcia

Všetky autorove články
pocitac stroj technika vyskum vykon

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať