Telekom podporí projekty digitálneho vzdelávania seniorov, vyhlásil veľkú grantovú výzvu

Tlačové správy
0
  • Šancu uspieť majú organizácie – právnické osoby, aj samosprávy
  • Projekty je možné prihlásiť do 18. decembra
  • Úspešní žiadatelia budú známi v januári 2023

Vzdelávanie seniorov v oblasti digitálnych technológií je stále na chvoste záujmu spoločnosti. Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis preto vyhlásil v poradí už druhú grantovú výzvu “Zrelí na dobu digitálnu”. V nej podporí také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností a kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.

„Služby sa postupne čoraz viac presúvajú do digitálneho prostredia, zároveň  však 50% ľudí nad 65 rokov deklaruje, že nemajú žiadne digitálne zručnosti. Našim cieľom je pomôcť im, aby sa moderných technológií nebáli a naučiť ich, ako im technológie môžu uľahčiť a skvalitniť každodenný život, uviedla Tatiana Švrčková z Nadačného fondu Telekom. “Edukácia seniorom pomôže aj ľahšie sa brániť voči rôznym podvodom a pred ľuďmi, ktorí chcú využiť ich zraniteľnosť, čoho sme žiaľ často svedkami,” dopĺňa.

Na čo všetko sa môže zameriavať prihlásený projekt?

Organizácie sa môžu v rámci predloženého projektu zamerať napríklad na:

  • zlepšovanie komunikačných zručností seniorov v digitálnom svete celkovo ale aj tematicky zameraných napr. na boj proti podvodom, hoaxom
  • zvyšovanie kvalifikácie seniorov v digitálnom svete (školenia práce s textom, tabuľkou, mailom, sociálnymi sieťami, fotografiami, atď.
  • zmapovanie existujúcich iniciatív v SR aj v zahraničí, ktoré riešia tému digitálnej inklúzie seniorov, spolu s návrhom odporúčaní
  • vytvorenie návrhu aplikácií, ktoré pomáhajú seniorom pri denných aktivitách (napr. lieky, knihy, weby…)
  • prinesenie / vytvorenie / otestovanie modelu medzigeneračného prepájania v téme digitálnych zručností seniorov

Projekty je možné prihlásiť do 18. decembra 2022. Žiadosti o grant budú vyhodnotené v priebehu januára 2023.

Škola 3D tlače pre seniorov, aj technika pre knižnice

Do predchádzajúcej výzvy, ktorú Telekom vyhlásil koncom minulého roka, sa prihlásilo až 85 subjektov. Z nich komisia vybrala 17 úspešných, medzi ktorých rozdelili grantovú podporu vo výške 50-tis. eur.

Medzi podporenými projektami boli napríklad letná škola 3D tlače pre seniorov, ktorú zorganizovalo OZ Ženský inštitút tvorivosti z Rimavskej Soboty. Počas nej vnuci pod vedením skúseného garanta zasvätili svojich starých rodičov do tajov tejto technológie budúcnosti.

Podporu získalo aj mesto Komárno, ktoré v rámci projektu vybavilo Klub dôchodcov základnou technikou a odštartovalo kurzy komunikácie cez počítač so zameraním na bezpečnosť a rozvoja kritického myslenia.

Ďalší z podporených projektov bola Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ktorá pre seniorov zorganizovala sériu vzdelávacích kurzov od základných až po pokročilé používanie počítača a internetu. Navyše, každý senior získal vlastného mentora z radov študentov miestnej SOŠ.

Viac informácií a presné podmienky žiadostí o grant nájdu záujemcovia na webe: https://nadacnyfondtelekom.sk/vyzvy/vyhlasujeme-vyzvu-zreli-na-dobu-digitalnu-2022/

O spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Slovak Telekom je najväčší slovenský telekomunikačný operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Pod značkou Telekom poskytuje široké portfólio služieb pevnej i mobilnej siete jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom. Každý rok investuje desiatky miliónov eur do budovania vlastnej pevnej i mobilnej infraštruktúry. Optickou sieťou pokrýva viac ako milión domácností a mobilné siete Telekomu získali za svoju kvalitu ocenenie Best in Test od spoločnosti umlaut (P3) sedemkrát za sebou v rokoch 2015 až 2019. V decembri 2020 odštartoval Telekom aj prvú komerčnú prevádzku 5G siete na Slovensku.

Slovak Telekom je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Jej jediným akcionárom je spoločnosť Deutsche Telekom Europe B.V. s 100% podielom akcií.

Slovak Telekom, a. s.

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať