Užitočné SW nástroje

0

HEIC to JPG Converter ver.12

Určenie: nástroj na konverziu fotografií uložených vo formáte HEIC do bitmapových formátov štandardne podporovaných operačným systémom Windows

Vlastnosti:

 • konverzia obrázkov uložených vo formáte HEIC (HEIF) do formátu JPG, GIF, BMP, PNG, TIF, WEBP a ďalších
 • voľba kvality výstupných súborov (DPI) a v prípade JPG aj kvality obrazu
 • individuálne alebo dávkové spracovanie súborov
 • okrem konverzie možno zmeniť veľkosť obrázka na zvolené výsledné rozmery
 • rotácia obrázkov a ich zrkadlenie
 • automatická úprava farebnosti alebo konverzia na čiernobiely obrázok
 • premenovanie súborov pridaním textového reťazca pred alebo za pôvodný názov, konverzia malých a veľkých písmen
 • pridávanie textovej alebo obrázkovej vodotlače na zvolenú pozíciu obrázka

Autor: SoftOrbits, RF
Štatút: shareware, neregistrovaná verzia má funkčné obmedzenia
Cena registrácie: 14,99 USD + DPH za verziu na nekomerčné účely
Dom. stránka: www.softorbits.net
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 11

ProfiCAD v12.0

Určenie: program na kreslenie elektrotechnických schém

Vlastnosti:

 • program umožňuje po zvolení veľkosti výkresu tvoriť vo viacerých vrstvách komplexné elektrotechnické schémy pomocou rozmiestnenia značiek, resp. ďalších objektov a ich následným spájaním
 • značky sa dajú preberať z predinštalovaných knižníc, ktoré obsahujú diskrétne elektronické prvky a integrované obvody, silnoprúdové elektrotechnické prvky, ako aj pneumatické a hydraulické prvky a pod.
 • vstavané značky sa môžu modifikovať (počet vstupov, výstupov a pod.) a v prípade potreby aj dopĺňať o vlastné grafické objekty zložené z elementárnych geometrických útvarov (čiara, obdĺžnik, polygón, elipsa, oblúk a pod.) alebo lomených čiar a spojitých kriviek vytvorených myšou; dajú sa vkladať aj textové bloky a bitmapové obrázky
 • takisto je dostupná funkcia kótovania
 • krížové väzby medzi vodičmi a medzi značkami, ktoré patria k jednej súčiastke
 • import zo súborov AutoCAD vo formáte DXF a DWG
 • nakreslenú schému možno vytlačiť vo všetkých obvyklých tlačových zostavách (rozpis súčiastok, výpis spojov a vodičov), uložiť v natívnom formáte SXE alebo exportovať do súboru vo formáte BMP, PNG, EMF, PDF a DXF
 • pole popisov vytvoreného výkresu zodpovedá norme ISO 7200 a možno ho upraviť napr. vložením loga autorskej firmy
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

 

Autor: Václav Jedlička, Česká republika
Štatút: shareware, skúšobná verzia má funkčné obmedzenia
Cena registrácie: 227 EUR + DPH na komerčné účely
Dom. stránka: www.proficad.cz
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

RarmaRadio  v2.74.4

Určenie: prehrávač internetových rozhlasových staníc

Vlastnosti:

 • ponuka viac ako 10 000 staníc je organizovaná podľa hudobného štýlu alebo krajiny, odkiaľ stanica vysiela
 • pokiaľ sú k dispozícii, zobrazujú sa aj titulné obrázky a texty piesní
 • ďalšia funkcia je otvorenie domovskej stránky zvolenej stanice v internetovom prehliadači
 • vlastné rozhlasové stanice sa dajú pridávať po definovaní ich webovej adresy a základných informácií o nich
 • zoznam obľúbených staníc urýchľuje ich spúšťanie
 • súčasne možno prijímať viacero zdrojov a okamžite medzi nimi prepínať
 • nahrávanie živého vysielania do súboru vo formáte MP3, OGG, AAC, WMA a FLAC a v závislosti od formátu zdroja aj konverzie do súboru v inom formáte
 • zvukový záznam sa môže realizovať kontinuálne alebo po jednotlivých skladbách, k dispozícii je aj časovač
 • viacjazyčná podpora vrátane češtiny
 • pod názvami TapinRadio a RadioMaximus ponúka autorská firma zjednodušené modifikácie tejto aplikácie

Autor: Raimersoft
Štatút: shareware, skúšobná doba 15 dní
Cena registrácie: 19 USD + DPH
Dom. stránka: http://raimersoft.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 11

 

 

Zobrazit Galériu

Peter Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať